GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SOĞUTMA TEKNİĞİ (SEÇ)/MM489
Dersin Adı: SOĞUTMA TEKNİĞİ (SEÇ)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. İlhami HORUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ilhamihoruz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ilhamihoruz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler, 1. Soğutma sistemlerini, temel ve yardımcı elemanlarını tanır.
2. Buhar sıkıştırmalı mekanik ve absorpsiyonlu soğutma çevrim hesaplarını yapabilir.
3. Soğutma sistemlerinin performansını etkileyen temel parametreleri bilir.
4. Soğuk hava deposu projelendirmesini yapabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  MM479 İklimlendirme Esasları
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş
2. Hafta  Soğutmanın temel kavramları
3. Hafta  Soğutma sistemleri
4. Hafta  Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma Çevrimi
5. Hafta  Tek ve çift kademeli sistemin termodinamik analizi
6. Hafta  Tek ve çift kademeli sistemin termodinamik analizi
7. Hafta  Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sisteminin uygulamaları ve yardımcı elemanlar
8. Hafta  Alternatif soğutma sistemleri
9. Hafta  Kiriyojenik soğutma ve sıvılaştırma sistemleri
10. Hafta  Ara Sınav
11. Hafta  Isı pompası
12. Hafta  Soğurmalı (absorpsiyonlu) soğutma sistemi ve çevrim analizi
13. Hafta  Soğutucu akışkanlar
14. Hafta  Soğuk hava deposu ve soğutma yükü hesabı
15. Hafta  Projelendirme
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Yamankaradeniz R., Horuz İ., Kaynaklı Ö., Coşkun S., Yamankaradeniz N. Soğutma Tekniği ve Isı Pompası Uygulamaları. İkinci Baskı, Dora Yayıncılık, 2009.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Proje
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
7
4
28
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.