GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEKTRONİK CİHAZLARIN ISIL TASARIMI (SEÇ.)/MM 497
Dersin Adı: ELEKTRONİK CİHAZLARIN ISIL TASARIMI (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Abuzer Özsunar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~ozsunar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ozsunar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu ders, öğrencilere elektronik sistemlerde ve parçalarda ısıl davranışı belirlemek için gerekli analiz yöntemlerini ve teorik bilgi birikimi sağlar.
Bu ders, ısıl tasarım yapma yetisi kazandırır.
Bu ders, elektronik sistemlerde sayısal yöntemlerle analiz ve tasarım yapma yeteneği kazandırı.
Bu ders, yapılan ısıl tasarımın anlatılması ve sunulmasını sağlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu, MM309E dir.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Elektronik cihazlarda ısıl tasarıma giriş. Elektronik cihazlarda ısı transferi çeşitlerine giriş, Elektronik cihazlarda teorik ısı yayılımı.
2. Hafta  2 Elektronik cihazlarda iletimle ısı transferi. Isıl iletkenlik, Kararlı halde ısı iletimi, Geçiş durumunda iletim,Sınır şartları, Kanatçıklı yüzeyle
3. Hafta  3 Elektronik cihazlarda akış dinamiği, Akışın hidrodinamik özellikleri, Akışkanın statiği, Akışkanın dinamiği,İdeal sıkıştırılamaz akış, Gerçek sıkış
4. Hafta   Elektronik cihazlarda taşınımla ısı transferi, Akışkan özellikleri, Sınır tabaka teorisi, Boyutsuz gruplar, Zorlanmış konveksiyon, Doğal konveksiyon
5. Hafta   Elektronik cihazlarda ışınımla ısı transferi, Işınım denklemleri, Yüzey karakteristikleri, Şekil faktörü,Çevresel etkiler
6. Hafta  6 Elektronik cihazlarda Faz değişimli ısı transferi, Kaynama ve yoğuşmada boyutsuz parametreler, Kaynama sıvı çeşitleri, Buharlaşma, Yoğuşma, Erime v
7. Hafta  7 Elektronik cihazlarda karışık ısı transferi çeşitleri, Seri ve paralel halde iletim, Seri durumda iletim ve taşınım, Paralel durumda ışınım ve taşın
8. Hafta   Ara Sınav
9. Hafta  Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Tasarım (ICEPAK)
10. Hafta  Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Tasarım (ICEPAK)
11. Hafta  Proje Sunumları
12. Hafta  Proje Sunumları
13. Hafta  Proje Sunumları
14. Hafta  Döneme Genel Bakış
15. Hafta  Döneme Genel Bakış
16. Hafta  Sınav
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Cooling Techniques of Electronic Equipment, Dave Steinberg, John Wiley&Sons Inc.,1991 2. Thermal Design of Electronic Equipment, Ralph Ramsburg,CR
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
2
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
1
3
3
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
77
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X