GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MALZEME BİLGİSİ/MM 207 E
Dersin Adı: MALZEME BİLGİSİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Rahmi ÜNAL, Yrd.Doç.Dr. Elmas SALAMCI;
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/runal, http://websitem.gazi.edu.tr/esalamci;
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  runal@gazi.edu.tr, esalamci@gazi.edu.tr;
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Atomun yapısı,atomsal bağlar, malzemelerin kristal yapısı ve metalik malzemelerde difüzyon hakkında bilgi sahibi olmak
Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması ve genel özellikleri hakkında bilgi kazanmak
Metalik malzemelerin mekanik deneyleri hakkında teorik bilgi ve pratik deneyim kazanmak.
Mekanik testlerden elde edilen verileri analiz edebilme ve değerlendirme becerisi kazanmak
Faz diyagramlarını kavrayarak ısıl işlem prosedürlerini tasarlamak ve kontrol etmek
Demir-karbon faz diyagramını ve çelik alaşımlarında faz dönüşümünü anlamak
Mühendislik malzemelerinin mikroyapı ve mekanik özellikleri arasında ilişkiyi kavramak
Ürün tasarımında malzeme seçiminde gözönüne alınacak genel kriterleri öğrenmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim ve uygulama laboratuvarları ile yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması: Metaller, plastikler ve seramikler. Çelikler, dökme demirler, demir-dışı metal ve alaşımları
2. Hafta  Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması: Metaller, plastikler ve seramikler. Çelikler, dökme demirler, demir-dışı metal ve alaşımları
3. Hafta  Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması: Metaller, plastikler ve seramikler. Çelikler, dökme demirler, demir-dışı metal ve alaşımları
4. Hafta  Atom ve kristal yapıları, kristal hataları, malzemelerin mikroyapısal incelenmesi
5. Hafta  Atom ve kristal yapıları, kristal hataları, malzemelerin mikroyapısal incelenmesi
6. Hafta  1. Vize
7. Hafta  Metallerde difüzyon
8. Hafta  Faz diyagramları ve demir-karbon faz diyagramı
9. Hafta  Faz diyagramları ve demir-karbon faz diyagramı
10. Hafta  Malzeme test metotları ve mekanik özellikler: Çekme, sertlik, bükme, kesme, burma, darbe, yorulma, sünme, aşınma-sürtünme, korozyon deneyleri
11. Hafta  Malzeme test metotları ve mekanik özellikler: Çekme, sertlik, bükme, kesme, burma, darbe, yorulma, sünme, aşınma-sürtünme, korozyon deneyleri
12. Hafta  2. Vize
13. Hafta  Malzeme test metotları ve mekanik özellikler: Çekme, sertlik, bükme, kesme, burma, darbe, yorulma, sünme, aşınma-sürtünme, korozyon deneyleri
14. Hafta  Sertleştirme mekanizmaları: tane küçültme, soğuk işleme, dispersiyon sertleştirme, yaşlandırma, hızlı soğutmalı sertleştirme ve diğer ısıl işlemler
15. Hafta  Sertleştirme mekanizmaları: tane küçültme, soğuk işleme, dispersiyon sertleştirme, yaşlandırma, hızlı soğutmalı sertleştirme ve diğer ısıl işlemler
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Materials Science and Engineering: An Introduction, W.D. Callister, 8th ed., John Wiley, 2007. 2) The Science and Engineering of Materials, D.R. A
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
6
10
 Uygulama
4
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
1
4
4
 Okuma Faaliyetleri
8
3
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
1
7
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
5
3
15
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
136
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X