GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MUKAVEMET/MM 210 E
Dersin Adı: MUKAVEMET
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Ezgi GÜNAY, Öğr.Gör.Dr.Tunç APATAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/egunay, www.websitem.gazi.edu.tr/tapatay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  egunay@gazi.edu.tr, tapatay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Elastik cisimler için gerilme ve gerinim kavramlarının anlaşılması.
Mekanik tasarım için birleşik yükleme altındaki bir noktadaki gerilme durumunun hesaplanması.
Statik olarak çözülemeyen problemleri çözebilme kabiliyeti.
Asal gerilme kavramlarının anlaşılması ve gerilme dönüşümünün uygulanabilmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  MM201 Statik
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Matematik, Fizik, Malzeme Bilgisi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GERİLME: deforme olabilen bir cismin dengesi, ortalama normal ve kayma gerilmesi, yatak gerilmesi.
2. Hafta  GERİLME: emniyetli gerilme, emniyet katsayısı, GERİNİM: deformasyon
3. Hafta  GERİNİM: normal ve kayma gerinimi, MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ: çekme deneyi,Hooke kanunu, Poisson oranı
4. Hafta  EKSENEL YÜKLEME: eksenel yükleme etkisinde elastik deformasyon, süperpozisyon prensibi.
5. Hafta  EKSENEL YÜKLEME: eksenel yüklenmiş hiperstatik elemanlar, ısıl gerilme
6. Hafta  BURULMA: burulma formülü, güç iletimi,tork uygulanmış hiperstatik yapılar
7. Hafta  1. Ara Sınav
8. Hafta  EĞİLME: kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, eğilme formülü
9. Hafta  KESME YÜKLEMESİ: kesme formülü, kirişlerde kayma gerilmeleri, çok parçadan yapılmış kirişlerde kayma akması
10. Hafta  BİRLEŞİK YÜKLEME: birleşik yüklemeden dolayı gerilme durumu.
11. Hafta  GERİLME TRANSFORMU: düzlem gerilme transformu, düzlem gerilme transformasyon denklemleri.
12. Hafta  2. Ara Sınav.
13. Hafta  GERİLME TRANSFORMU: Mohr dairesi,
14. Hafta  GERİLME TRANSFORMU: Mohr dairesi,
15. Hafta  GERİNİM TRANSFORMU: düzlem gerinim, Mohr dairesi.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1-Mechanics of Materials, R. C. Hibbeler, Prentice-Hall Inc., USA 2-Mechanics of Materials, F. P.Beer and E. R. Johnston, Mc-Graw Hill Comp., England
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
6
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
9
1
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
2
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
6
2
12
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.