GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SİSTEM DİNAMİĞİ/MM 326 E
Dersin Adı: SİSTEM DİNAMİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Mehmet EROĞLU, Prof.Dr. Nizami AKTÜRK, Doç.Dr. Metin U. SALAMCI, Öğr.Gör.Dr. Sinan KILIÇASL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/meroglu, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/nakturk, http://www.w
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  meroglu@gazi.edu.tr, nakturk@gazi.edu.tr, msalamci@gazi.edu.tr, skilicaslan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mekanik sistemleri ortak yöntemlerle modelleyebilme ve analiz edebilme.
Akışkanlı sistemleri ortak yöntemlerle modelleyebilme ve analiz edebilme.
Elektriksel sistemleri ortak yöntemlerle modelleyebilme ve analiz edebilme.
Isıl sistemleri ortak yöntemlerle modelleyebilme ve analiz edebilme.
Hibrid sistemleri ortak yöntemlerle modelleyebilme ve analiz edebilme.
Derste öğrenilen yöntemler mühendislik sistemleri dışındaki sistemlere de uygulanabilir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sistem kavramı. Sistem dinamiğine giriş ve tanımlar. Fiziksel sistemlerin modellenmesi. Kümesel parametre modelleri. Değişken cinsleri.
2. Hafta  Güç ve enerji. Enerji kapıları. Bir kapılı elemanlar. A-tipi, T-tipi, D-tipi elemanlar ve kaynak elemanları.
3. Hafta  Fiziksel sistemlerde karşılaşılan bir kapılı elemanlar.
4. Hafta  Sistem elemanlarının lineer grafikle gösterimi. Bir kapılı elemanlardan oluşan sistemler için yönlendirilmiş sistem grafiği. Temel denklemlerin sistem
5. Hafta  Bir kapılı elemanlardan oluşan bazı örnek sistemler için dinamik denklemlerin elde edilmesi.
6. Hafta  Modellemede uyumsuzluklar ve bağımlı elemanlar. Saf olmayan elemanlar.
7. Hafta  İki kapılı elemanlar. Bir ve iki kapılı elemanlardan oluşan sistemlerin yönlendirilmiş sistem grafikleri ve dinamik denklemleri.
8. Hafta  Bir ve iki kapılı elemanlardan oluşan sistemlerin dinamik denklemlerine örnekler. Durum değişkenleri ve durum denklemleri.
9. Hafta  Bir kapılı elemanlardan oluşan sistemlerde durum değişkenlerinin lineer grafikten belirlenmesi ve durum denklemlerinin eldesi.
10. Hafta  Bir ve iki kapılı elemanlardan oluşan sistemlerde durum değişkenlerinin belirlenmesi ve durum denklemlerinin eldesi. Nonlineer sistemlerin lineerleşti
11. Hafta  Ara Sınav.
12. Hafta  Durağan ve durağan olmayan çalışma noktaları etrafında lineerleştirme.
13. Hafta  Laplace transformları. Transfer fonksiyonu. Karakteristik denklem. Sıfırlar ve kutuplar. Test girişi çeşitleri ve zaman cevabı.
14. Hafta  Sistemlerin impuls, basamak ve rampa girişlere cevabı. Birinci mertebe sistemlerin basamak ve rampa cevapları. İkinci mertebe sistemlerin basamak ceva
15. Hafta  Sistemlerin sinüsoidal girişlere cevabı. Frekans cevabı, genlik oranı, faz kayması. Frekans cevabını grafiklerle gösterilmesi.
16. Hafta  Final Sınavı.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Rowell, D., Wormley, D.N., System Dynamics, An Introduction, Prentice-Hall, Upper Saddle River, 1997. Shearer, J.L., Murphy, A.T., Richardson, H.H., I
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
45
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
15
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
14
1
14
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.