GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İMALAT SİSTEMLERİ/MM 323 E
Dersin Adı: İMALAT SİSTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mustafa YURDAKUL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/yurdakul, http://w3.gazi.edu.tr/~yurdakul/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yurdakul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Farklı imalat sistemlerinin tanımlarını ve birbirlerinden farklılıklarını anlamış olmak
Seri üretim hatları, esnek imalat hücreleri, hücresel imalat gibi farklı imalat sistemlerinde kullanılan modelleri kavramış olmak
İmalat sistemlerinde performans analizleri yapabilmek
İmalat sistemlerinde kullanılan kalite ve kalite yaklaşımlarını anlamış olmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  MM 206 İmal Usulleri
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  MM 412 Fabrika Organizasyonu
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Terminoloji, ve Tanımlar (Otomasyon, İmalat Prosesleri, Çeşit-Miktar Grafiği, Yerleşim Planlaması, İmalat Sistem Tipi Belirlenlenmesi)
2. Hafta  Detroit Tipi Otomasyon: Tanımlar, Hatlar ve yapıları, Taşıma Mekanizmaları
3. Hafta  Detroit Tipi Otomasyon: Tanımlar, Hatlar ve yapıları, Taşıma Mekanizmaları
4. Hafta  Otomatik Seri Üretim Hatlarının Analizi: Performans Analizi, Bufferlar ve Analizleri.
5. Hafta  Otomatik Seri Üretim Hatlarının Analizi: Performans Analizi, Bufferlar ve Analizleri.
6. Hafta  1. ARASINAV
7. Hafta  CNC tezgahların Numeric Kontrolü: CNC tezgahlar, NC Programlama
8. Hafta  Grup Teknoloji ve Hücresel İmalat (GT): Parça Gruplandırması ve Kodlama, Üretim Akış Analizleri (PFA), hücresel İmalat Oluşturma, Diğer kavramlar
9. Hafta  Grup Teknoloji ve Hücresel İmalat (GT): Parça Gruplandırması ve Kodlama, Üretim Akış Analizleri (PFA), hücresel İmalat Oluşturma, Diğer kavramlar
10. Hafta  Grup Teknoloji ve Hücresel İmalat (GT): Parça Gruplandırması ve Kodlama, Üretim Akış Analizleri (PFA), hücresel İmalat Oluşturma, Diğer kavramlar
11. Hafta  Esnek Üretim Sistemleri (FMS): kISIMLARI, Kontrolü, PLC ile Programlama, Darboğaz Analizi
12. Hafta  2. ARASINAV
13. Hafta  İmalat Sistemlerinde Planlama: Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP)
14. Hafta  Kalite Kontrol: Kalite Kontrol Grafik Tipleri ve Oluşturulması
15. Hafta  Kalite Kontrol: Kalite Kontrol Grafik Tipleri ve Oluşturulması
16. Hafta  FINAL SINAVI
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - Mikell P. Groover, &8216;Automation, Production Systems,Computer Integrated Manufacturing&8217;, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 2
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -------------
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
5
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
4
16
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
5
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
114
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X