GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ/MM 314 E
Dersin Adı: MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mustafa YURDAKUL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~yurdakul/, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/yurdakul
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yurdakul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dönemsel maliyetler ve birim maliyet arasındaki bağlantıyı anlar.
Projeler arasında nasıl bir seçim yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur ve bir projenin veya birden fazla proje arasında başabaş noktasını hesaplayab
Paranın zaman değerini ve faiz ile bağlantısını kavrar.
Farklı para akış dağılımlarını tek bir para değerine ve birbirlerine çevirmeyi öğrenir.
Bir projenin fizibilitesini (ekonomik açıdan yeterliliğini) nasıl hesaplayacağını kavrar.
Enflasyon, amortisman, işletme sermayesi, pazar değeri gibi bir projede olabilecek çeşitli para akış türünü kavrar ve bir projenin ömrü süresince tüm
Bir mühendislik projesinde tasarım ekonomisini kullanarak en ekonomik ölçüyü bulabilir ve birim maliyetleri kullanarak çeşitli alternatif çözümler ara


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Sınıfta projeksiyon kullanılarak ve tahataya yazılarak öğretme
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Mühendislik Ekonomisinin Önemi ve Temelleri, Karar Verme ve Proseslerin Seçiminin Tanımlanması, Muhasebe Çalışmaları, İmalat İşletmelerinde Mal
2. Hafta  GİRİŞ: Mühendislik Ekonomisinin Önemi ve Temelleri, Karar Verme ve Proseslerin Seçiminin Tanımlanması, Muhasebe Çalışmaları, İmalat İşletmelerinde Mal
3. Hafta  MALİYET KAVRAMLARI: Maliyet Terminolojisi, Maliyet Güdümlü Tasarım Optimizasyonu, Başa-Baş Noktası Uygulaması, Bugünkü Ekonomi Çalışmaları
4. Hafta  1. ARASINAV
5. Hafta  PARA-ZAMAN İLİŞKİLERİ VE DEĞERİ: Faizin anlamı, Basit Faiz, Bileşik Faiz, Değer Kavramı, Nominal ve Efektif Faiz
6. Hafta  PARA-ZAMAN İLİŞKİLERİ VE DEĞERİ: Faizin anlamı, Basit Faiz, Bileşik Faiz, Değer Kavramı, Nomimal ve Efektif Faiz
7. Hafta  PARA-ZAMAN İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ UYGULAMALAR (BİR PROJENİN EKONOMİK YETERLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ): Kabul edilebilir en az gelir oranı, Bugünkü değer met
8. Hafta  2. ARASINAV
9. Hafta  PARA-ZAMAN İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ UYGULAMALAR (BİR PROJENİN EKONOMİK YETERLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ): Kabul edilebilir en az gelir oranı, Bugünkü değer met
10. Hafta  ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: Alternatiflerin karşılaştırılmasında temel kavramlar, Çalışma periodu, Durum 1 ve 2: Alternatiflerin faydalı ömürle
11. Hafta  AALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: Alternatiflerin karşılaştırılmasında temel kavramlar, Çalışma periodu, Durum 1 ve 2: Alternatiflerin faydalı ömürl
12. Hafta  PROJELERİN KOMBİNASYONU: Yatırım projelerinin sınıflandırılması, Proje gruplarının ekonomik değerlendirmesi, Hedef programlama uygulamaları
13. Hafta  PROJELERİN GERÇEK ZAMANLI PARA AKIŞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: Amortisman hesaplamaları, Yatırımın borç alınarak yapılması, İşletme Sermayesi
14. Hafta  PROJELERİN GERÇEK ZAMANLI PARA AKIŞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: Amortisman hesaplamaları, Yatırımın borç alınarak yapılması, İşletme Sermayesi
15. Hafta  ENFLASYONUN ETKİSİ VE PROJE DEĞERLENDİRMEDE BELİRSİZLİKLER: Enflasyonun tanımı ve formülasyonu, Enflasyonun proje nakit akışlarına etkisi
16. Hafta  FİNAL SINAVI
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Engineering Economy, W. G. Sullivan, E. M. Wicks, J. T. Luxhoj, Prentice Hall, Thirteenth Edition, 2006. 2. Contemporary Engineering Economics, 5t
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -------------
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
4
20
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
3
6
 Okuma Faaliyetleri
4
2
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
4
4
16
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
102
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X