GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MAKİNA ELEMANLARI I/MM 303
Dersin Adı: MAKİNA ELEMANLARI I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Oğuzhan Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Nihat GEMALMAYAN, Yrd.Doç.Dr. Gökhan Küçüktürk, Öğr.Gör.Dr. Yavuz Zümrüt
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/oguzhanyilmaz, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/nihatgem, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/yzumrut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  oguzhanyilmaz@gazi.edu.tr, nihatgem@gazi.edu.tr, gkucukturk@gazi.edu.tr, yzumrut@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Makine elemanlarına gelen kuvvet ve momentleri belirler. Gerilmeleri ve deformasyonları statik ve değişken yüklerin uygulanma durumuna göre hesaplar
Miller ve aksları tanımlar, tasarım parametrelerine göre hesaplama yapar ve mukavemet kontrollerini gerçekleştirir
Vidalı elemanları tanımlar, sınıflandırır, diş tiplerini bilir, güç vidalarının, vidalı somun bağlantılarının ve perçinlerin tasarımını yapar, standar
Mil-göbek bağlantılarını tanımlar, tolerans ve sıkı geçmeleri hesaplar ve mukavemet kontrollerini yapar
Kaynak bağlantı tiplerini bilir, kaynak üzerine gelen gerilmeleri hesaplar, mukavemet kontrolü yapar
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  MM210 Mukavemet
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Makine, Makine Elemanları ve Mühendislikte Tasarım
2. Hafta  Gerilme analizi. Statik zorlanma için tasarım kriterleri
3. Hafta  Statik yükleme için tasarım kriterleri
4. Hafta  Değişken yükleme için tasarım kriterleri
5. Hafta  Miller ve akslar
6. Hafta  Kamalar, pimler, pernolar, tolerans ve sıkı geçmeler
7. Hafta  1. Ara Sınav
8. Hafta  Vidalar, Bağlayıcılar ve Sabit Olmayan Bağlantılar- Güç Vidaları
9. Hafta  Vidalar, Bağlayıcılar ve Sabit Olmayan Bağlantılar- Vida Somun
10. Hafta  Vidalar, Bağlayıcılar ve Sabit Olmayan Bağlantılar- Vida Somun
11. Hafta  Vidalar, Bağlayıcılar ve Sabit Olmayan Bağlantılar- Perçinler
12. Hafta  Vidalar, Bağlayıcılar ve Sabit Olmayan Bağlantılar- Yapıştırma Elemanları
13. Hafta   2. Ara Sınav
14. Hafta  Kaynaklı birleştirme tipleri ve kaynaklı bağlantı gerilmeleri
15. Hafta  Kaynaklı bağlantıların mukavemeti
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Shingley’in Makine Mühendisliği Tasarımı, Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett, 8. Basım, Türkçe, Literatür Yayıncılık, McGraw-Hill, 2015, Ders Notları B. Tuç ve N. Gemalmayan
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Tasarım projesi ödevi
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
8
2
16
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
2
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
4
4
16
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
5
2
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
132
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X