GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİL.DES.TEK.RESİM II/MM106
Dersin Adı: BİL.DES.TEK.RESİM II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. İbrahim USLAN, Doç. Dr. Yusuf USTA, Y. Doç. Dr. Nihat GEMALMAYAN, Öğr. Gör. Dr. Yavuz ZÜMRÜT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/iuslan, websitem.gazi.edu.tr/uyusuf, websitem.gazi.edu.tr/nihatgem, websitem.gazi.edu.tr/yzumrut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  iuslan@gazi.edu.tr, uyusuf@gazi.edu.tr, nihatgem@gazi.edu.tr, yzumrut@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Boyut toleranslarının anlamını bilir ve uygular.
Geometrik (şekil ve konum) toleranslar hakkında temel bilgi sahibi olur ve bunları uygular.
Yüzey kalitesi hakkında temel bilgi sahibi olur ve yüzey işleme işaretlerini uygular.
Civata-vida, saplama, somun, rondela, kama, pim-perno, yay, dişli çark vb.elemanlar hakkında bilgi sahibi olur ve bunları montaj resimlerinde uygular
Kaynak dikiş sembollerini bilir ve bunları kaynaklı birleştirme resimlerinde uygular.
Kaymalı ve yuvarlanma elemanlı yataklar ile segman, emniyet sacı-somunu, manşon, keçe, gresörlük vb. yardımcı elemanları bilir ve bunları uygular.
Montaj ve parça yapım resim kurallarını bilir ve bunları uygular.
CAD programında yer alan standart makina elemanlarını ve çizim araçlarını bilir ve bunları mekanik CAD çizimlerini hızlandırmak için kullanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu ders için "MM103E Bilgisayar Destekli Teknik Resim I" dersi kuvvetle önerilmektedir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Boyut toleransları ve alıştırmalar. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
2. Hafta  Şekil ve konum toleransları. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
3. Hafta  Yüzey kalitesi. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
4. Hafta  Vidalı Elemanlar: Civatalar-vidalar, saplamalar, somunlar ve rondelalar.
5. Hafta  Vidalı Elemanlar: Civatalar-vidalar, saplamalar, somunlar ve rondelalar. AutoCAD Mechanical'da vidalı bağlama elemanları ile montaj çizimleri.
6. Hafta  Kamalar, pimler-pernolar ve yaylar. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
7. Hafta  Kamalar, pimler-pernolar ve yaylar. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
8. Hafta  Kaynaklı bağlantılar, kaynak dikiş sembolleri. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
9. Hafta  Kaymalı ve yuvarlanma elemanlı yataklar; segman, emniyet sacı-somunu, manşon, keçe, gresörlük vb. elemanlar. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
10. Hafta  Arasınav.
11. Hafta  Disli çarklar: düz, helisel, konik, sonsuz vida ve dişlisi, kremayer dişli. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
12. Hafta  Montaj ve parça yapım resimleri. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
13. Hafta  Montaj ve parça yapım resimleri. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
14. Hafta  Montaj ve parça yapım resimleri. AutoCAD Mechanical uygulamaları.
15. Hafta  Tasarı geometriye giris: Yardımcı görünüşler ve açınımlar.
16. Hafta  Final.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Şen, İ.Z., ve Özçilingir, N., “Makine Resmi”, Deha Yayıncılık, İstanbul, 2004.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama-Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
9
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
1
15
 Okuma Faaliyetleri
15
2
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
11
6
66
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
153
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.