GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNGİLİZCE/ING104
Dersin Adı: İNGİLİZCE
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Can GÜR, Engin ALKAN, Bora VURAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/ealkan,websitem.gazi.edu.tr/site/cangur, websitem.gazi.edu.tr/site/bvural
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cangur@gazi.edu.tr, ealkan@gazi.edu.tr, bvural@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler dersler hakkında, geçmiş zaman hakkında, okul günleri hakkında ve iyi haberler hakkında konuşabilir, vücudun kısımlarını isimlendirebilir.
Öğrenciler geçmiş olaylar hakkında soru sorabilir, bir kaza hakkında konuşabilir, eczaneden bir şey alabilir.
Öğrenciler seyahat hakkında konuşabilir, gelecekteki planlar hakkında konuşabilir ve açıklayabilir, üzücü olaylar hakkında konuşabilir
Öğrenciler yiyecek ve içecek hakkında konuşabilir, miktarlar hakkında konuşabilir, ne yiyip ne içtiklerini açıklayabilirler
Öğrenciler lokantada yemek siparişi verebilir, giysiler hakkında konuşabilir, varlıkları tarif edebilir, insanların giysilerini tarif edebilirler
Öğrenciler postanede her hangi bir şey isteyebilir, yapmak zorunda oldukları ve olmadıkları şeyler hakkında konuşabilir, ricalara karşılık verebilirle
Öğrenciler telefon ifadelerini kullanabilirler ve anlayabilirler, hava durumu hakkında konuşabilirler, iki şeyi ve farklı yerleri karşılaştırabilirler
Öğrenciler bir yolculuk hakkında konuşabilir, coğrafi özellikler hakkında konuşabilir, ikiden fazla şeyi karşılaştırabilir, bir ülkeyi tanıtabilirler
Öğrenciler ölçümlerden bahsedebilirler, günlük işler hakkında konuşabilirler, yakın geçmişi ifade edebilir, kısa mesajları anlayabilir ve yazabilirler
Öğrenciler tecrübeleri hakkında konuşabilir, soru sorabilirler, havaalanında biletlerini kontrol ettirebilir, gelecekle ilgili tahminde bulunabilirler
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GENEL TEKRAR
2. Hafta  Geçmiş Zaman, Düz Cümleler,Okuma ve Yazma -
3. Hafta  Vücudun Kısımları, Geçmiş Zaman. Sorular ve Kısa Cevaplar.
4. Hafta  Dinleme ve Konuşma,Eczaneden Bir Şey Almak,Seyahat.
5. Hafta  Okuma ve Yazma
6. Hafta  Yiyecek ve İçecek, Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler, Dinleme ve Yazma
7. Hafta  Yemek Siparişi Vermek, Giysiler,Sıfatlar.
8. Hafta  Okuma ve Yazma
9. Hafta  Vize
10. Hafta  Postanede,Dinleme ve Yazma.
11. Hafta  Telefonda, Hava,Karşılaştırmalar,Okuma ve Yazma
12. Hafta  Coğrafi Özellikler, Sıfatlarda En Üstünlük Derecesi
13. Hafta  Ölçümler,Günlük İşler,Yakın Geçmiş Zaman
14. Hafta  Okuma ve Yazma,Tecrübeler hakkında konuşma
15. Hafta  Yakın Geçmiş ve Geçmiş Zaman
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Academic English: Survival Skills Gonca Gülen et al.; More to Read I Canset Cezayirlioğlu Türkan et al.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
2
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
8
3
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
82
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.