GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ESTETİK/FG303A
Dersin Adı: ESTETİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/dombayci www.dombayci.com
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   dombayci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sanata felsefe ile bakmanın anlamını kavramak
Sanatın açıklanmasına ilişkin farklı felsefi görüşleri tanımak
Sanat felsefesinin temel kavramı olarak güzellik hakkında bilgi sahibi olmak
Sanat eseri hakkında bilgi sahibi olmak
Felsefe ve sanat ilişkilerini değerlendirebilmek
Sanat felsefesinin temel problemlerini tartışabilmek
Sanat ve sanat felsefesi alanlarında entelektüel bir birikim oluşturmak
Sanat ve sanat felsefesi alanında bir tutum geliştirebilmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Sanat felsefesinin konusu
2. Hafta   Sanat, zanaat, sanat eseri, sanatçı, estetik değer kavramları
3. Hafta   Sanat ve felsefe ilişkisi
4. Hafta   Sanata; sanat tarihi,sanat sosyolojisi gibi disiplinler açısından bakmak ile sanata felsefe ile bakmak arasındaki farklar
5. Hafta   Sanatın açıklanmasına ilişkin farklı felsefi görüşler
6. Hafta   Sanatın açıklanmasına ilişkin farklı felsefi görüşler
7. Hafta   Güzel nedir, Sanatta ve doğada güzel
8. Hafta   Ara sınav
9. Hafta   Güzelliğin ölçütleri ve güzelliğin kaynağı problemi bağlamında farklı felsefi yaklaşımlar
10. Hafta   Sanat eseri ne demektir, sanat eserinin nitelikleri nelerdir
11. Hafta   Sanat eseri ve sanat hakkındaki farklı felsefi yaklaşımlar
12. Hafta   Sanat eseri ve sanat hakkındaki farklı felsefi yaklaşımlar
13. Hafta   Sanata ve sanatçıya etki eden unsurlar
14. Hafta   Ortak estetik yargılar var mıdır?
15. Hafta   Final sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   İsmail Tunalı, Estetik Suut Kemal Yetkin, Filozofi ve Sanat Suut Kemal Yetkin, Estetik Dersleri France Farago, Sanat M.Kagan, Estetik ve Sanat Dersleri Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramları İsmail Tunalı, Estetik Beğeni Collingwood, Kısaca sanat felsefesi Ahu Antmen, 20.yy Batı sanatında akımlar H.Read, Sanatın Anlamı Cemil Sena, estetik
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-cevap, Gösterme, Film İzleme, Sergi gezme, konser dinlemek v.s.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
5
60
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri dalları ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.X
2
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitsel sorunlara çözümler üretmek için kullanır.X
3
Eğitim problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
4
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar ve bu genellemeler ışığında bu alanların temel prensiplerini, olay, olgu ve süreçlerini açıklar.X
5
Kişilerarası ilişkileri etkileyen bireysel, çevresel ve toplumsal etkenleri bilir. Edindiği bilgileri kullanarak etkin dinleme, yapıcı geri bildirim alma ve verebilme, yaratıcı sorun çözme becerisi kazanır ve bu becerileri mesleki alanda kullanabilir.X
6
Sorgulama, değerlendirme, karar verme, analiz ve sentez yapma, olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma, tahlil yapma, problemlere farklı perspektiflerden bakabilme, alternatifleri görebilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme, mantıksal düşünme yeterliliğine sahiptir ve tarihsel, kültürel, sosyal vb. problemlerin felsefe grubu alanındaki etkilerini fark edebilir.X
7
alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler ve uygun öğretim materyallerini geliştirir. Eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
8
Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları, fikirleri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.X
9
Gelişimin temel kavramlarını bilir; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal özelliklerini bilir. Ayrıca bireyin psikolojik özelliklerinin ölçülmesinde ihtiyaç duyulan unsurları ve özelliklerini bilir.X
10
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir. Arşiv, kütüphane, internet, müze, araştırma merkezleri gibi bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır.X
11
Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, mantıksal düşünme becerilerine sahiptir.X
12
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır. Ayrıca demokratik, toplumsal, bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere sahip çıkar ve bu değerlere uygun davranır.X