GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SANATTA GÖRÜNTÜ VE İMGE/YMS 510
Dersin Adı: SANATTA GÖRÜNTÜ VE İMGE
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Yrd.Doç.Semra ÇEVİK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://w3.gazi.edu.tr/web/scevik/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  scevik@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Görüntü ve imge acılığıyla anlam oluşturma yollarını bilir.
Sanat kuramında görüntü ve imge türlerini bilir.
-
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sanat - tasarımda görüntü ve imge kavramı
2. Hafta  Görüntü ve imge kodları
3. Hafta  Kültürel görüntü ve imge
4. Hafta  Fotografik – mekansal – zihinsel - sözel imge, sayısal görüntü
5. Hafta  İmge ve yanılsama
6. Hafta  Süsleme sanatında imge kullanımı
7. Hafta   Arasınav
8. Hafta  Sanat kuramında imge ve görüntü
9. Hafta  Tüketim etkinliğinde görüntü ve imge
10. Hafta  Videoda görüntü ve imge
11. Hafta  Soyutlama ve özdeşleyim
12. Hafta  Zoraki güzellik
13. Hafta  Postmodern göstergeler
14. Hafta  Genel değerlendirme
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Malcolm BARNARD, Sanat Tasarım ve Görsel Kültür, Ütopya Yayınevi, Ankara,2002. Peter BURKE, Tarihin Görgü Tanıkları, Kitap Yayınevi,İstanbul,2003 Hal Foster; Zoraki Güzellik, Ayrıntı,İstanbul,2011 Mark Gottdiener; Postmodern Göstergeler,İmge, Ankara,2005 Michel Foucault; Bu Bir Pipo Değildir,YKY, İstanbul,2011 Wilhelm Worringer; Soyutlama ve Özdeşleyim, Remzi Kitabevi,İstanbul, 1985
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
20
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
8
112
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir yeni medya alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.X
2
Yeni medya ile ilişkili olan bilimsel ve sanatsal disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.X
3
Yeni medya alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. X
4
Yeni medya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. X
5
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni sanatsal yaklaşımlar geliştirebilmeX
6
Yeni Medya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sanatsal, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerlere katkıda bulunabilme. X
7
Yeni Medya alanı ile ilgili sanat eseri üretebilmeX
8
Tez önerisi hazırlama ve alana yönelik birikimleri doğrultusunda tez yapabilme becerisini kazandırabilme. X
9
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak kavramsal çözüm üretebilme. X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre içinde sanatsal ve bilimsel projeler, etkinlikler gerçekleştirebilmeX