GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
REKLAM VE İLETİŞİM II/YMS 514
Dersin Adı: REKLAM VE İLETİŞİM II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Çiğdem DEMİR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/cdemir, www.cigdemdemirdesign.com
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cdemir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Reklam semantiğini öğrenebilme.
Göstergebilim ve anlambilim çözümleyebilme
Reklam analizi yapabilme.
Markalaşma sürecinde reklamın öneminin kavrayabilme.
Reklam kampanyalarının yaratım sürecini inceleyebilme.
Alanla ilgili yapılan araştırmaların makaleye dönüştürebilme.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir tasarım alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
Tasarım alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Tasarım alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Örn: Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  REKLAM VE İLETİŞİM I
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Reklam ve İletişim Analizi, Radyo, Sinema, Gazete Reklamları
2. Hafta  Reklam ve İletişim Analizi – Açıkhava,
3. Hafta  Reklam ve İletişim Analizi İç Mekan,
4. Hafta  Reklam ve İletişim Analizi Doğrudan Postalama, El İlanı
5. Hafta  Reklam ve İletişim Analizi - Internet ve viral reklamlar
6. Hafta  Proje
7. Hafta  Marka yaratma
8. Hafta  Marka ve reklam ilişkisinin incelenmesi.
9. Hafta  Vize Sınavı.
10. Hafta  Proje, seminer
11. Hafta  Proje, seminer
12. Hafta  Proje, seminer
13. Hafta  Proje, yazın
14. Hafta  Proje, yazın
15. Hafta  Proje, yazın
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Dağtaş, Banu (2003), Reklamı Okumak, Ütopya Yayınları, Ankara. Batı, Uğur (2010). Reklamın Dili, Alfa Basım, İstanbul. Becer, Emre (2002). İletişim ve Grafik Tasarım, Ankara: Dost Kitabevi, Barhes, Roland (2005). Göstergebilimsel Serüven, 4.baskı, YKY yayınları, İstanbul. Ertike, Aybike – Yılmaz, Recep (2011). Reklamcılığın Anahtar Kavramları, Kitabevi, İstanbul. Her Yönüyle Pazarlama İletişimi (2003), MediaCat Kitapları, İstanbul. Kocabaş, F., Elden M. ve Yurdakul N. (2000).Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, İletişim Yayınları, İstanbul. Mutlu, Erol (2008). İletişim Sözlüğü, Ayraç Kitapevi, Ankara Pringle, Hamish – Thompson, Marjorie (2000). Marka Ruhu, Scala Yayıncılık, İstanbul. Ries, Al&Laura (1998). The 22 Immutable Laws of Branding, HarperCollins Publishers, New York, NY. Tayfur, Gıyasettin (2010). Reklamcılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Teker, U. Grafik Tasarım ve Reklam, İzmir: Dokuz Eylül Yayıncılık, 2003 Tungate, Markn (2007).
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, sunum, Seminer
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
10
 Ödev
0
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
6
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
6
24
 Materyal tasarlama, uygulama
4
7
28
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
5
5
25
 Sunum
3
5
15
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir yeni medya alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.X
2
Yeni medya ile ilişkili olan bilimsel ve sanatsal disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.X
3
Yeni medya alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. X
4
Yeni medya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. X
5
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni sanatsal yaklaşımlar geliştirebilmeX
6
Yeni Medya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sanatsal, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerlere katkıda bulunabilme. X
7
Yeni Medya alanı ile ilgili sanat eseri üretebilmeX
8
Tez önerisi hazırlama ve alana yönelik birikimleri doğrultusunda tez yapabilme becerisini kazandırabilme. X
9
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak kavramsal çözüm üretebilme. X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre içinde sanatsal ve bilimsel projeler, etkinlikler gerçekleştirebilmeX