GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ETKİLEŞİMLİ MEDYA TASARIMI/YMS 519
Dersin Adı: ETKİLEŞİMLİ MEDYA TASARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Yrd. Doç. Özden Pektaş Turgut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/ozdenp
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ozdenp@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tasarım bağlamında etkileşim ve medya kavramlarının sorgulanması.
Etkileşimli medya tasarımında görsel içerik geliştirilmesine ait alt yapının kavranması.
Kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir etkileşimli medya ürünlerinin tasarımı için gereken parametrelerin saptanması.
Toplum, kültür, eğitim ve ekonomi güç ilişkilerinde etkileşimli medyanın rolü ve etkisinin kavranması.
Web Sitesi, Etkileşimli CD& arayüzü tasarlayıp geliştirebilecek yetkinliğe sahip olması.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin tanımı, amacı ve çalışma sistemi
2. Hafta  Tasarım, etkileşimli tasarım ve medya kavramlarının incelenmesi.
3. Hafta  Tasarım, etkileşimli tasarım ve medya kavramlarının incelenmesi.
4. Hafta  Etkileşimli medya ürünleri için görsel içerik geliştirme stratejisi ve tasarlanması.
5. Hafta  Etkileşimli medya ürünleri için görsel içerik geliştirme stratejisi ve tasarlanması.
6. Hafta  Yeni Medya Kavramı, Web Yayıncılığı
7. Hafta  Yeni Medya Kavramı, Web Yayıncılığı, örnekler üzerinden incelemeler.
8. Hafta  Dreamweaver ile Web sayfası tasarımı+ Flash ile arayüz tasarımı.
9. Hafta  Vize Sınavı
10. Hafta  Dreamweaver ile Web sayfası tasarımı+ Flash ile arayüz tasarımı+ Uygulama Projesi
11. Hafta  Uygulama Projesi 1
12. Hafta  Uygulama Projesi 1
13. Hafta  Uygulama Projesi 2
14. Hafta  Uygulama Projesi 2
15. Hafta  Uygulama Projesi 2
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı (Bilişim Teknolojileri Temelinde Haber Medyasının Yeniden Biçimlenişi), Nurcan Törenli, İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları, 2005 Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, Ümit Atabek, Hakan Tuncel, Hakan Kara, Murat Karaduman, Nihat Halıcı, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınlar, 2005 Digital layout for the Internet and other media, David Skopec, Switzerland : AVA Pub. ; New York : Distributed by Sterling Pub. Co. in the USA, c2003. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Tevfik Fikret Uçar ; editör: Hasan Öztoprak, İstanbul : İnkilap Yayınları, 2004.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
8
2
16
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir yeni medya alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.X
2
Yeni medya ile ilişkili olan bilimsel ve sanatsal disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.X
3
Yeni medya alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. X
4
Yeni medya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. X
5
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni sanatsal yaklaşımlar geliştirebilmeX
6
Yeni Medya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sanatsal, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerlere katkıda bulunabilme. X
7
Yeni Medya alanı ile ilgili sanat eseri üretebilmeX
8
Tez önerisi hazırlama ve alana yönelik birikimleri doğrultusunda tez yapabilme becerisini kazandırabilme. X
9
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak kavramsal çözüm üretebilme. X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre içinde sanatsal ve bilimsel projeler, etkinlikler gerçekleştirebilmeX