GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SENARYO I/YMS 507
Dersin Adı: SENARYO I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç.Dr. Aydan ÖZSOY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aydan@gazi.edu.tr, aydanozsoy@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Senaryo kavramı ve türleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Senaryo yazarının nitelikleri ve özelliklerini öğrenmek.
Senaryoda öz ve biçim hakkında bilgi.
Öykü- Öyküleme hakkında bilgi. Farklar üzerine düşünme, tartışma.
Sinopsis (Taslak Öykü) yazma çalışmaları.
Örnek sinopsisler üzerinden çözümleme uygulamaları.
Geliştirim Senaryosu hakkında bilgi sahibi olmak.
Örnek Geliştirim Senaryosu üzerinden analizler yapmak.
Öğrenci uygulama çalışmaları. Sinopsis ve Geliştirim Senaryosu uygulamalarını paylaşmak ve tartışmak.
Sinopsis ve Geliştirim Senaryosu yazabilmek. Görsel sanatlar alanında yazarlık/yaratıcı yazarlık hakkında tartışmak.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Senaryo nedir? Özellikleri nelerdir?
2. Hafta  Senaryo yazarı kimdir? Yaratıcılık üzerine tartışma.
3. Hafta  Senaryonun aşamaları ve özellikleri.
4. Hafta  Senaryoda öz ve biçim.
5. Hafta  Geleneksel dramatik anlatı yapısı ve özellikleri.
6. Hafta  Öykü ve öyküleme.
7. Hafta  Öyküleme teknikleri.
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Sinopsis (Taslak Öykü) yazma.Başarılı Örnek sinopsisler üzerinden çözümlemeler.
10. Hafta  Sinopsis (Taslak Öykü) yazma.Başarılı Örnek sinopsisler üzerinden çözümlemeler.
11. Hafta  Geliştirim senaryosu ve özellikleri.
12. Hafta  Taslak öyküden hareketle senaryoyu geliştirmek.
13. Hafta  Geliştirim Senaryosu uygulamaları.
14. Hafta  Geliştirim Senaryosu uygulamaları.
15. Hafta  Başarılı örnekler üzerinden geliştirim senaryosu çözümlemeleri.
16. Hafta  Güzel Sanatlarda yazarlık/yaratıcı yazarlık çalışmaları.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Akyürek Feridun, Senaryo Yazarı Olmak-Senaryo Yazmak, İstanbul Mediacat Yayınları, 2008 (6. Baskı). 2. Chion Michel, Bir Senaryo Yazmak, Çev: Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul Agora Kitaplığı, 2003 (3. Baskı). 3.Neale Steve&Krutnik Frank, Popular Film and Television Comedy, London Routledge, 1994 (Reprinted) 4. Oktuğ, Melis, Sinemada Anlatı: Senaryo, İstanbul Galata Yayınları 2008. 5. Onega Susane& Garcia Landa Jose Angel, Anlatıbilime Giriş, Çev: Yurdanur Salman-Deniz Hakyemez, İstanbul Adam Yayınları, 2002. 6. Öktem, Başol, Senaryo Kitabı-Senaryo Yazım Teknikleri ve Film Örnekleri, İstanbul Pana Film Yayıları 2010. 7. Özakman, Turgut, Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği, İstanbul Bilgi Yayınevi 1998. 8. Şener, Sevda, Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı, İstanbul 2001 (2. Baskı). 9. Welles Orson, Yurttaş Kane, Çe: Nijat Özön, İstanbul Bilgi Yayınevi 1995 2.Baskı) 10. Wellman Wendell, Senaryo-Yazarın Yol Haritası, Çev: Ezgi Arıduru, İstanbul Altıkırkbeş Yayınları, 2004.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
6
3
18
 Okuma Faaliyetleri
7
3
21
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
3
18
 Materyal tasarlama, uygulama
6
3
18
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
4
3
12
 Sunum
4
3
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
4
3
12
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
177
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir yeni medya alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.X
2
Yeni medya ile ilişkili olan bilimsel ve sanatsal disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.X
3
Yeni medya alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. X
4
Yeni medya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. X
5
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni sanatsal yaklaşımlar geliştirebilmeX
6
Yeni Medya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sanatsal, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerlere katkıda bulunabilme. X
7
Yeni Medya alanı ile ilgili sanat eseri üretebilmeX
8
Tez önerisi hazırlama ve alana yönelik birikimleri doğrultusunda tez yapabilme becerisini kazandırabilme. X
9
Yeni medya alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak kavramsal çözüm üretebilme. X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre içinde sanatsal ve bilimsel projeler, etkinlikler gerçekleştirebilmeX