GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TASARIM EĞİTİMİNDE YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMALAR/5181343
Dersin Adı: TASARIM EĞİTİMİNDE YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMALAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Dilek AKBULUT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/dilekakbulut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  dilekakbulut@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, tasarım eğitimi tarihsel ve güncel kavramları hakkında bilgi sahibi olur, kendi tasarım eğitimi yaklaşımlarını
Öğrencilere tasarım eğitiminin uygulama ve pratiği birleştiren özel yapısı hakkında bilgi edindirmek, öğrencilerin eğitim yaklaşımları geliştirmesini
Tasarım eğitimi, birebir iletişim ve etkileşime dayalı, deneyimin ön planda tutulduğu uygulama dersleri ile bunları besleyen teorik dersleri bir araya


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  • Giriş
2. Hafta  • Eğitim kuramları
3. Hafta  • Eğitim kuramları
4. Hafta  • Tasarım eğitiminin kökenleri
5. Hafta  • Bauhaus’dan Ulm Hochschule für Gestaltung’a
6. Hafta  • 2. Dünya Savaşı sonrası tasarım eğitiminin gelişimi
7. Hafta  • Temel Tasarım Eğitimi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  • Zanaat geleneğinden tasarım eğitimine
10. Hafta  • İş içi eğitim – deneyim ile eğitim
11. Hafta  • Öğrenme stilleri
12. Hafta  • Tasarım eğitiminde uzmanlaşma
13. Hafta  • İşbirliği ve eğitim
14. Hafta  • Bütünleşik programlar
15. Hafta   Final
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Akbulut, Dilek, "The Effects of Different Student Backgrounds in Basic Design Education", Procedia - Behavioral and Social Sciences, 2(2010), Elsevier, 2010: 5331-5338. Demirbaş, Osman, Halime Demirkan, "Focus on Architectural Design Process Through Learning Styles", Design Studies, 24, Elsevier, 2003: 437-456. Denel, Bilgi, "Temel Tasarım ve Değişim", Temel Tasarım / Temel Eğitim, haz. Necdet Teymur, Tuğyan Aytaç Dural, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 1998. Droste, Magdalena, Bauhaus, Benedikt Taschen, Köln, 1990. Findelli, Alain, Charlotte Benton, "Design Education and Industry: The Laborious Beginnings of the Institute of Design in Chicago in 1944" Journal of Design History, 4(2), Oxford University Press, 1991: 97-113. Satir, Secil, "German Werkkunstschules and the Establishment of Industrial Design Education in Turkey", Design Issues. 22(3), The MIT Press, 2006: 18-29. Westphal, Uwe, The Bauhaus, Studio Editions, London, 1991. Wick, Rainer, Teaching
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
3
21
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahiptir.X
4
Alanında bir akademik araştırmayı ve akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçlar temelinde yürütür.X
5
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.X
6
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, uzmanlık gerektiren bir çalışmaya / projeye bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanına ilişkin öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.X
8
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.X
11
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
12
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.X