GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İŞ ORGANİZASYONU VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ/5131343
Dersin Adı: İŞ ORGANİZASYONU VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   İŞ ORGANİZASYO
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç. Dr. AYDIN ŞIK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/aydins
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aydins024@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Endüstriyel ve mesleki üretimde iş organizasyonun ve üretim teknolojisinin öğrenilmesi, birleştirme araçları ve yöntemlerini bilmek.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İşlerin içeriği ve programlanması
2. Hafta  İşlerin tasarımı ve işin kişiler arası boyutu.
3. Hafta  Kariyer ve yönetim özellikleri, kurum kuruluş özellikleri
4. Hafta  İş güvenlik analizi
5. Hafta  İş akış analizi, yerleşim planı
6. Hafta  İş genişletme, İş ve görev tanımı, çalışma zamanları
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Üretim teknolojilerinin gruplandırılması, yeniden biçimlendirme
9. Hafta  Ayırma (kesme), talaş kaldırarak şekil verme, elle talaş kaldırarak şekil verme
10. Hafta  Takım tezgahlarında talaş kaldırarak şekillendirme
11. Hafta  Termik kesme
12. Hafta  Birleştirme
13. Hafta  Birleştirme (Kaynak)
14. Hafta  Kaplama
15. Hafta  Madde niteliklerini değiştirme
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.KOBU, B.; Üretim Yönetimi, 1989, İstanbul 2.KOÇER, M.; Fabrika Organizasyonu ve Dizaynı, 1974, Ankara 3.ÖKTEM R.; İş Sağlığı ve Güvenliği, KOSGEB, 1994, Ankara 4.KURTULAN, S.; PLC ile Endüstriyel Otomasyon, İ. T. Ü., Birsen Yayınevi, 2005, İstanbul 5.AKKURT, M.; Talaş Kaldırma Yöntemleri ve Takım Tezgahları, Birsen Yayınevi, 2004, İstanbul 6.AKKURT, M.; Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Sistemleri, Birsen Yayınevi, 1996, İstanbul 7.ANIK, S.; Kaynak Tekniği El Kitabı, Gedik Holding Yayını, 1991, İstanbul 8.Norrish, J.; Advance Welding Processes, Philadelphia, 1992, Newyork
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
5
 Uygulama
1
10
 Projeler
1
5
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
10
3
30
 Rapor hazırlama
8
3
24
 Sunu hazırlama
7
3
21
 Sunum
4
4
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
191
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahiptir.X
4
Alanında bir akademik araştırmayı ve akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçlar temelinde yürütür.X
5
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.X
6
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, uzmanlık gerektiren bir çalışmaya / projeye bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanına ilişkin öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.X
8
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.X
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.X
11
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
12
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.X