GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TASARIM TEKNOLOJİ ETKİLEŞİMİ/5071343
Dersin Adı: TASARIM TEKNOLOJİ ETKİLEŞİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Abdullah TOĞAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~atogay/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  atogay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tasarım ve Teknoloji süreçleri ile ilişki düzeylerini derinliğine açıklayabilme
Ürün tasarımlarını, “Tasarım Teknoloji Etkileşimi” ekseninde, bilimsel temelde yorumlayabilme
Kavramsal ve etki değerlendirmesi çıktılarını kullanarak akademik platformda kendini ifade edebilme


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Genel değerlendirme; Tasarım, Teknoloji ve kavram tartışması içerisindeki yerimiz, Endüstriyel Tasarım – Endüstri Tasarımı – Endüstri Ürünleri Tasarım
2. Hafta  Kavramsal Çerçeve;Tasarım üzerine etki eden faktörler nelerdir? Sürdürülebilirlik, Toplumsal Etkiler, Teknolojik etkiler, Teknolojiye dayalı inovasyon
3. Hafta  Tasarım/cının ve temelde teknolojiden etkilenme oranı üzerine geniş spektrumlu bir matris
4. Hafta  Etki analizi - Teknoloji etkisine yönelik Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi - Göreli Önem/Ağırlık Belirleme
5. Hafta  Araştırma konuları üzerine tartışmalar - metodoloji tartışması
6. Hafta  Metodoloji tartışması ve değerlendirmeler
7. Hafta  Rapor 1- Tasarıma dayalı inovasyon bir ironi midir?
8. Hafta  Rapor 2- Teknolojiye Dayalı inovasyon
9. Hafta  Rapor 3- Bilgi Teknolojilerinin tasarım/cı üzerine etkileri?
10. Hafta  Vize sınavı
11. Hafta  Teknoloji Etkisi üzerine literatür değerlendirmesi - Teknolojinin tasarım üzerindeki yeri – Baskı mı? Esneklik mi? Tasarımın Çağdaş Problemleri –
12. Hafta  Teknoloji Etkisi üzerine literatür değerlendirmesi ve rapor
13. Hafta  Teknoloji Etkisi üzerine rapor yazımı
14. Hafta  Endüstriyel Tasarım – Endüstri Tasarımı – Endüstri Ürünleri Tasarımı Kavramsal çerçevesinde sonuç raporu tartışması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Utterback, J., vd., 2008,Tasarıma Dayalı İnovasyon, Ledo Yayınları. Slack, L., 2006, What is Product Design, Rota Vision Book. Beyazıt, N., 2008, Tasarımı Anlamak, İdeal Yayınları Ashby, M., Johnson, K., Materials and Design, Elsevier. Togay, A. 2014, Ders Notları, Gazi Üniversitesi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
3
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
10
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
5
50
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
20
60
 Sunu hazırlama
1
10
10
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
202
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Endüstri Ürünleri Tasarımı temel alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahiptir.X
4
Alanında bir akademik araştırmayı ve akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçlar temelinde yürütür.X
5
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.X
6
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, uzmanlık gerektiren bir çalışmaya / projeye bir ekip içerisinde dahil olur veya bağımsız olarak yönetir.X
7
Alanına ilişkin öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.X
8
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.X
11
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
12
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanı ile ilgili bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.X