GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAPI MALZEMELERİ DENEYLERİ/5311308
Dersin Adı: YAPI MALZEMELERİ DENEYLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Mustafa Şahmaran
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/sahmaran
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sahmaran@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Taze ve sertleşmiş çimento esaslı malzemeler, agrega, bağlayıcılar, ahşap, tuğla ve çelik deneyleri
Statik çekme ve basınç deneyleri; tahribatsız beton deneyleri; deney sonuçlarının analiz ve sunumu; laboratuvar çalışması eğitimi. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bölüm 1: Giriş
2. Hafta  Bölüm 2: Laboratuvar çalışmaları için kurallar
3. Hafta  Bölüm 3: Bağlayıcı ve çimentolar için testler
4. Hafta  Bölüm 4: Harçlar için testler
5. Hafta  Bölüm 5: Beton agregaları için testler
6. Hafta  Bölüm 5: Beton agregaları için testler
7. Hafta  Sınav 1
8. Hafta  Bölüm 6: Beton için testler
9. Hafta  Bölüm 6: Beton için testler
10. Hafta  Bölüm 7: Çelik için testler
11. Hafta  Bölüm 8: Ahşap için testler
12. Hafta  Bölüm 9: Tuğla için testler
13. Hafta  Bölüm 10: Beton için hasarsız testler
14. Hafta  Sınav 2
15. Hafta  Bölüm 11: Dataların sunumu ve analizleri
16. Hafta  Bölüm 12: Sınıf sunumları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. John Newman, Ban Seng Choo, “Advanced concrete technology” [electronic resource] Oxford, England; Burlington, MA : Butterworth-Heinemann, 2003. 2. Erdoğan T.Y. “Materials of Construction”, Metu Press, 2002. 3. Ramachandran V.S., Beaudoin J.J., “Handbook of Analytical Techniques in Concrete Science and Technology, Noyes Publications, NJ, USA, 2001. 4. Annual Book of ASTM Standards. 5. Türk Standartları 6. Timber decay in buildings: the conservation approach to treatment, Ridout, Brian, E & FN Spon London; New York 2000. 7. Mason R.D., Lind D.A., Marchal W.G., “Statistics: An Introduction” Duxbury Press, USA, 1998.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım ve uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
20
 Uygulama
2
40
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
6
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
25
25
 Sunu hazırlama
1
15
15
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
25
25
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
25
25
 Diğer
1
25
25
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların ev, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heycan verici ve bir o kadar da zorlukları olan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektirX
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X