GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GEOTEKNİK SAYISAL MODELLEME/5221308
Dersin Adı: GEOTEKNİK SAYISAL MODELLEME
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğretim Görevlisi Dr. Erhan Tekin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/etekin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Geoteknik mühendisliğinde bir sayısal modelleme tekniği olarak sonlu elemanlar metodunu giriş seviyesinde anlaması
Zemin davranış modeli avantaj ve dezavantajlarını anlayarak uygulamalı sayısal problemler çözmesi
Sonlu elemenlar yazılımı kullanmayı öğrenmesi
Sonlu elemanlar yazılımı ile sonlu elemanlar modeli geliştirmesi
Gerçek geoteknik sorunları taklit etme ve modelleme sonuçlarını yorumlanması.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sayısal modellemeye giriş
2. Hafta  Geoteknik parametrelerin saptanması
3. Hafta  Geoteknik mühendisliğinde sonlu elemanlar yöntemi
4. Hafta  Sonlu elemanlar yazılımına giriş
5. Hafta  Zemin modelleri (Mohr Coulomb Modeli
6. Hafta  Zemin modelleri (Drucker Prager, Pekleşen Zemin)
7. Hafta  1. Ara Sınav
8. Hafta  Yüzeysel temel problemleri
9. Hafta  Şev stabilitesi problemlerinin çözümü
10. Hafta  Kararlı ve türbülanslı durum sızma analizi.
11. Hafta  Konsolidasyon problemi uygulaması,
12. Hafta  Yanal toprak basınçları ve istinat duvarları.
13. Hafta  Dönem projesi sunumu
14. Hafta  Dolgu ve kazı aşamalarının modellenmesi
15. Hafta  Modelleme sonuçlarının karşılaştırılması
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Muir Wood, D., Geotechnical Modelling. Spon Press, 2004. 2. Potts, D. & Zdravkovic L., Finite element analysis in geotechnical engineering Theory. Thomas Telford, 1999. 3. Potts, D. & Zdravkovic L., Finite element analysis in geotechnical engineering Application. Thomas Telford, 1999. 4. Potts, D., Axelsson K., Grande, L. Schweiger, H. & Long, M. Guidelines for the use of advanced numerical analysis. Thomas Telford, 2002. 5. Azizi, F., Applied analysis in geotechnics. E & F. Spon, 2000. 6. Muir Wood, D., Soil behaviour and critical state soil mechanics. Cambridge University Press,1990. 7. Helwany, S. Applied Soil Mechanics with ABAQUS Applications, John Wiley and Sons Press, 2007.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Ödev ve dönem projesi
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
0
0
 Okuma Faaliyetleri
15
4
60
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
1
15
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
4
3
12
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
15
1
15
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların ev, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heycan verici ve bir o kadar da zorlukları olan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektirX
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X