GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KATILARDA DALGA YAYILIMI/5921308
Dersin Adı: KATILARDA DALGA YAYILIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Bahadır ALYAVUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/balyavuz/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  balyavuz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler; 1. Elastik dalgaları sınıflar.
2. Bir boyutlu elastik ortam için dalga denklemini kullanarak farklı sınır şartlarında yansıma durumunu belirler.
3. Farklı başlangıç ve sınır şartlarına sahip elastik bir çubukta Laplace dönüşümünü kullanarak yer değiştirme fonksiyonunu elde eder.
4. Bir boyutlu elastik bir ortamda dalga yayılması problemini karakteristikler yöntemini kullanarak çözer.
5. Düzlem harmonik dalgaların elastik yarı ortamda yansıma ve kırılma koşullarını belirler.
6. Rayleigh ve Love dalgalarının yayılma koşullarını belirler. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş, dalganın tanımı, elastik çubuklarda boyuna doğrultuda hareket.
2. Hafta  Elastik çubuklarda dalga hızı, yer değiştirme, harmonik dalga tanımı, periyod, frekans, dalga boyu ve hızı, elastik çubuk sınırlarında yansıma.
3. Hafta  Yarı sonsuz çubukta gerilme çözümü ve yer değiştirme çözümü.
4. Hafta  Laplace dönüşümü.
5. Hafta  Karakteristikler yöntemi.
6. Hafta  Karakteristikler yöntemi.
7. Hafta  Doğrusal elastisite denklemleri ve sınır şartları.
8. Hafta  İki boyutlu problemler ve dalga denklemleri, düzlem harmonik dalgalar.
9. Hafta  Elastik yarı ortamda harmonik dalgalar, yansıma.
10. Hafta  S ve P dalgalarının yansıması.
11. Hafta  Elastik yarı ortamda durağan dalga.
12. Hafta  Rayleigh yüzey dalgaları, yüzeyde ani yükleme etkisinin yayılması.
13. Hafta  Love dalgaları.
14. Hafta  Love dalgaları.
15. Hafta  Love dalgaları.
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1-J.D. Achenbach, “Wave Propagation in Elastic Solids”, North-Holland, Amsterdam, 1973. 2-A.C.Eringen, E.Suhubi, “Elastodynamics, volume 1”, Academic Press, New York, 1974. 3-A.C.Eringen, E.Suhubi, “Elastodynamics, volume 2”, Academic Press, New York, 1973. 4-J. Billingham, A.C. King, “Wave Motion”, Cambridge U.P., Cambridge, 2000. 5-K.F. Graff, “Wave Motion in Elastic Solids”, Dover, New York, 1991. 6-A. Bedford, D.S. Drumheller, “Introduction to Elastic Wave Propagation”, John Wiley & Sons, Chichester, 1994.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
0
0
 Okuma Faaliyetleri
15
4
60
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
1
15
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
4
3
12
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
15
1
15
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların ev, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heycan verici ve bir o kadar da zorlukları olan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektirX
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X