GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇEVRESEL HİDROLİK VE SU KALİTESİ MODELLEMESİ/6301308
Dersin Adı: ÇEVRESEL HİDROLİK VE SU KALİTESİ MODELLEMESİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Müsteyde BADUNA KOÇYİĞİT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  baduna@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel hidrodinamik prensiplerin verilmesi
Karışım ve taşınım mekanizmalarının öğretilmesi
Sonlu farklar yöntemiile ilgili temel bilgilerin verilmesi
Su kalitesi modellemesi ile ilgili kavramların anlatılması
Hidrodinamik ve su kalitesi modellemesi konusunda tecrübe kazanılmasının sağlanması
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş, Temel hidrodinamik prensipler ve ilgili eşitlikler (süreklilik, momentum denklemleri), Laminer ve türbülanslı akımlar
2. Hafta  Hız dağılımı, Diferansiyel süreklilik ve hareket denklemler
3. Hafta  Çözünür madde korunum denklemleri (moleküler difüzyon, advektif difüzyon, türbülanslı difüzyon, difüzyonun istatistiksel teorisi, yayılma, Taylor anal
4. Hafta  Difüzyon eşitliği, Advektif-Difüzyon eşitliğinin analitik ve sayısal çözümü, Türbülans karışımı ve yayılma katsayıları
5. Hafta  Taşınım ve karışım mekanizmaları, Lagrange ve Euler yaklaşımları, Nehir - haliç ve kıyısal sularda türbülans karışımı, difüzyon ve yayılma
6. Hafta  Sonlu farklar yöntemi,sonlu farklar eşitliklerinin türetilmesi,fiziksel ve sayısal çözüm alanları, Çok boyutlu sonlu farklar ifadeleri ve formülleri,
7. Hafta  Sonlu farklar denklemlerinin çözüm yöntemleri, Navier Stokes denklemlerinin sonlu farklar yöntemiyle ifadesi, Çözünür madde taşınım denklemlerinin son
8. Hafta  Sınır koşulları, Sonlu farklar yöntemi çözümlerinin doğruluğu, su kalitesi parametreleri, Su kalitesi ölçümü
9. Hafta  Kinetik reaksiyon modellemesi, (denge çözümü, kimyasal kinetikler, biyolojik kinetikler)
10. Hafta  Su kalitesi modellemesi
11. Hafta  Ara Sınav
12. Hafta  Hidrodinamik ve su kalitesi modellemesi ile ilgili sayısal modeller
13. Hafta  Nehir - haliç -göl ve kıyısal sularda su kalitesi modellemesi
14. Hafta  Türkiye'de çevresel problemler, su kirliliği ve ilgili mevzuat
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fisher, H.B., List,E.J., Koh,R.C.Y., Imberger, J., Brooks, N.H., Mixing in Inland and Coastal Waters, Academşc Press Inc., USA, 1979 Martin, J.L., McCutcheon, S.C., Hydrodynamics and Transport for Water Quality Modelling, CRC Press, Inc., Lewis Publishers, New York, USA, 1999 Przedwojski, B., Blazejewski, Pilarczyk, K.W., River Training Techniques: Fundamentals, Design and Applications, A.A. Balkema, Rotterdam, Brookfield, Netherlands, 1995 Rubin, H., Atkinson, J., Environmental Fluid Mechanics, Marcel Dekker Inc., New York, USA, 2001 Zannetti, P., Environmental Modelling-Vol. I, Computational Mechanics Publications, Southampton Boston, Elsevier Applied Science, London, New York, 1993
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
0
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
3
45
 Materyal tasarlama, uygulama
15
0
0
 Rapor hazırlama
5
2
10
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
5
1
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
185
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların ev, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heycan verici ve bir o kadar da zorlukları olan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektirX
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X