GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
NEHİRLERİN, KIYISAL VE KARASAL SULARININ DİNAMİK MODELLEMESİ/6291308
Dersin Adı: NEHİRLERİN, KIYISAL VE KARASAL SULARININ DİNAMİK MODELLEMESİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Müsteyde BADUNA KOÇYİĞİT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  baduna@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel hidrodinamik prensipleri anlama
Sayısal model tahminlerinin yorumlanması ve bilgisayar programlarına uygulanması -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel hidrodinamik prensipler ve açıklayıcı denklemler
2. Hafta  Temel hidrodinamik prensipler ve açıklayıcı denklemler
3. Hafta  Sonlu farklar yöntemleri ve açıklayıcı hidrodinamik eşitliklere uygulanması
4. Hafta  Sonlu farklar yöntemleri ve açıklayıcı hidrodinamik eşitliklere uygulanması
5. Hafta  Sayısal model çalışmaları: modelleme yaklaşımları, sayısal hesap alanı, veriler, koordinat sistemleri, çözüm yöntemleri, sınır şartları vb.
6. Hafta  1. Ara Sınav
7. Hafta  Nümerik model çalışmaları (devam)
8. Hafta  Nümerik model çalışmaları (devam)
9. Hafta  Nehirlerde akım simülasyonu ve model uygulaması
10. Hafta  Nehirlerde akım simülasyonu ve model uygulaması
11. Hafta  Kıyısal ve karasal suların hidrodinamik modellemesi ve model uygulaması
12. Hafta  Kıyısal ve karasal suların hidrodinamik modellemesi ve model uygulaması
13. Hafta  II. Ara Sınav
14. Hafta  Kıyısal ve karasal suların hidrodinamik modellemesi ve model uygulaması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Tannehill, J.C., Anderson, D.A., Pletcher, R.H. (1997) Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Taylor&Francis Publishing, Second Edition, Washington DC, USA Chung, T.J. (2002) Computational Fluid Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge, UK Martin, J.L., McCutcheon, S.C. (1999) Hydrodynamics and Transport for Water Quality Modeling, CRC Press, Inc., Lewis Publishers, New York, USA Abbott, M.B., Price, W.A. (1994) Coastal, Estuarial and Harbour Engineers’ Reference Book, First Edition, E&FN Spon Publishing, Chapman &Hall, London, UK Bates, P.D., Lane, S.N., Ferguson, R.I. (2005) Computational Fluid Dynamics: Applications in Environmental Hydraulics, John Wiley& Sons Ltd, West Sussex, England, UK
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
0
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
3
45
 Materyal tasarlama, uygulama
15
0
0
 Rapor hazırlama
5
3
15
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
5
2
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
197
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların ev, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heycan verici ve bir o kadar da zorlukları olan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektirX
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X