GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KIYI HİDROLİĞİ/5841308
Dersin Adı: KIYI HİDROLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Ingilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Lale Balas,Prof.Dr.Can Elmar Balas,Doç.Dr.Asu İnan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/lalebal,http://websitem.gazi.edu.tr/site/cbalas,http://websitem.gazi.edu.tr/site/asuinan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  lalebal@gazi.edu.tr,asuinan@gazi.edu.tr,cbalas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
kıyısal cevrenin korunması için temel kıyı ve dalga hidroliği problemlerinin öğrenilmesi
Tek başına ya da grup çalışmaları ile kıyı hidroliği ve kıyısal dalga ilerlemesi problemlerinin analiz edilmesi ve çözümlenmesi yeteneğinin kazanılmas
Kıyı hidroliği problemlerinin analizlerinde kullanılan yaklaşımlarının ve basitleştirmelerinin öğrenilmesi
Kıyı hidroliğinin ve yüzey dalgalarının temel kavramlarının öğrenilmesi
Kıyısal dalga mekaniğinin temel kavramlarının gözden geçirilmesi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kıyı mühendisliği ve uygulama alanlarına giriş
2. Hafta  Kıyı hidroliği temel kavramları
3. Hafta  Küçük Genlikli Dalga Teorisinin Formulasyonu ve Çözümü
4. Hafta  Küçük Genlikli Dalga Teorisinin Formulasyonu ve Çözümü
5. Hafta  1. Vize
6. Hafta  Dalga özellikleri
7. Hafta  Dalga özellikleri
8. Hafta  Dalga basıncı ve enerjisi
9. Hafta  2. Vize
10. Hafta  Dalga ilerlemesi
11. Hafta  Dalga kırılmasi
12. Hafta  Dalga istatistiği
13. Hafta  Dalga kuvvetleri
14. Hafta  Lineer olmayan dalgalar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Water Wave Mechanics, Robert G. Dean, Robert A. Dalrymple, 1984.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatim, soru-yanit, gosterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  yoktur
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
6
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
5
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
6
84
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların ev, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heycan verici ve bir o kadar da zorlukları olan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektirX
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X