GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PLAK TEORİSİ/5671308
Dersin Adı: PLAK TEORİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Sinan ALTIN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/saltin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  saltin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini özümseyerek inşaat mühendisliği alanlarına uygulama becerisi.
İnşaat mühendisliği sistemlerinin ve süreçlerinin tasarlanmasına yönelik temel bilgi ve beceriler.
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanabilme becerisi.
İnşaat Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi.
Mühendislik eğitiminin meslek hayatı boyunca süregeldiği ve yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci.
---
---
---
---
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Plak teorisinde kavramlar ve temel kabuller
2. Hafta  Dikdörtgen plak için genel denklem ve sınır şartları
3. Hafta  Dikdörtgen plak için genel denklem ve sınır şartları
4. Hafta  Dikdörtgen plaklarda fourier serileri ile yük ve deplasman ifadeleri
5. Hafta  Dikdörtgen plaklarda fourier serileri ile yük ve deplasman ifadeleri
6. Hafta  Dikdörtgen plaklarda Navier Çözümü
7. Hafta  Ara sınavı
8. Hafta  Dikdörtgen plaklarda Levy Çözümü
9. Hafta  Dikdörtgen plakların sayısal analizi ve sonlu farklar yöntemi ile çözümü
10. Hafta  Dikdörtgen plakların sayısal analizi ve sonlu farklar yöntemi ile çözümü
11. Hafta  Dairesel plaklar, Genel denklem
12. Hafta  Dairesel plaklar için genel denklem
13. Hafta  Dairesel plakların çözümü
14. Hafta  Plaklarda akma çizgileri yöntemi
15. Hafta  Plaklarda akma çizgileri yöntemi
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Elemantary Theory of Elastic Plates; L.G. Jaegler Theory and Analysis of Plates; R.Szilard
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım ve uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
   Bu ders için staj önerilmemektedir.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
9
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
15
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
6
84
 Materyal tasarlama, uygulama
14
2
28
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların ev, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heycan verici ve bir o kadar da zorlukları olan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektirX
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X