GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖN GERİLMELİ BETON/5421308
Dersin Adı: ÖN GERİLMELİ BETON
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr.Çağatay M.Belgin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/cmbelgin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cmbelgin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öngerilmeli elemanların eğilme, basınç ve kesme altında tasarımı, sürekli kiriş ve dairesel su hazneleri,
kabuk yapılar ile eksenel yüklü elemanların tasarımını yapabilme, yapılmış tasarıları kontrol edebilme beceri ve bilgilerini kazandırmaktır. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Betonarme (I-II)
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Malzeme,
2. Hafta  Öngerilme kayıpları,
3. Hafta  Eğilme davranışı,
4. Hafta  Kiriş tasarımı,
5. Hafta  Karmaşık kirişler,
6. Hafta  I.Vize
7. Hafta  Kesme ve Burulma,
8. Hafta  Aderans,
9. Hafta  Ankraj bölgesi,
10. Hafta  Sürekli kiriş ve çerçeveler,
11. Hafta  Dairesel öngerilme,
12. Hafta  Burulma,
13. Hafta  II.Vize
14. Hafta  Basınç elemanları.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1)A.H.Nilson, “Design of Prestressed Concrete,” J.Wiley&Sons,1987 2)A.C. Naaman, “Prestressed Concrete Analysis and Design,” McGraw Hill, 1982 3)TY.Lin,NH.Burns,“Design of Prestressed Concrete Structures” J.Wiley& Sons, 1981 4)TS 3233 “Öngerilmeli Beton Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları” Ankara,1979 5)S.Şener "Öngerilmeli Beton" Alp Yayınevi, 2006
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
4
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
4
48
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
6
12
 Sunu hazırlama
1
6
6
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
12
2
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
181
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların ev, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heycan verici ve bir o kadar da zorlukları olan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektirX
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X