GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMAN UYGULA./5331308
Dersin Adı: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMAN UYGULA.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Özgür ANIL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/oanil
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  oanil@gazi.edu.tr,ozguranil@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini özümseyerek inşaat mühendisliği alanlarına uygulama becerisi.
İnşaat mühendisliği sistemlerinin ve süreçlerinin tasarlanmasına yönelik temel bilgi ve beceriler.
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanabilme becerisi.
İnşaat Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi.
Mühendislik eğitiminin meslek hayatı boyunca süregeldiği ve yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci.
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Elastisite Teorisi, İnşaat Mühendisliğinde Analitik Yöntemler
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Genel tanımlar ve giriş
2. Hafta  Potansiyel enerji denklemi, Rayleigh-Ritz yöntemi
3. Hafta  Galerkin yöntemi
4. Hafta  Saint Venant’s prensibi ve Von-Misses gerilmeleri
5. Hafta  Matrix işlemleri
6. Hafta  Tek boyutlu problemler
7. Hafta  Kafes kirişler
8. Hafta  Birinci arasınavı
9. Hafta  Kiriş ve çerçeveler
10. Hafta  İki boyutlu problemler ve Sabit birim deformasyon üçgen elemanı
11. Hafta  İki boyutlu izoparametrik sonlu elemanları ve nümerik integrasyon
12. Hafta  Eksenel simetrik yükleme etkisindeki eksenel simetrik katı elemanlar
13. Hafta  İkinci arasınavı
14. Hafta  Skaler alan problemleri
15. Hafta  Sıcaklık gerilmeleri ve dinamik analiz yöntemlerine giriş
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Turner, M.J., Clough, R.W., Martin, 'H.C., and Topp, L.J., "Stiffness and deflection analysis of complex structures", J. Aero. Sci. Vol. 23, No. 9, pp. 805-824, 1956. 2. Clough, R.W., "The finite element method in plane stress analysis", 2nd Conference on Electronic Computation, A.S.C.E., New York, 1960. 3. Cook, R.D., Concepts and Applications of FE Analysis, John Wiley, 2nd Edition, New York, 1981. 4. Martin, H. C., and Carey, G. F., Introduction to FE Analysis, McGraw Hill, New York, 1973. 5. Desai, C.S. and Abel, J.F., Introduction to the FE Method, Van Nostrand -Reinhold, New York, 1972. 6. Zienkiewicz , O.C., The Finite Element in Engineering Science , McGraw Hill, 3rd Edition, New York, 1977. 7. Gallagher, R. H. , Finite Element Fundamentals , Prentice Hall , New Jersey, 1975 8. Bathe, K-J., and Wilson, E.L., Numerical Element Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 1976. 9. Bathe, K-J., Finite Element Procedures in Engineering Prentice Hall, New Jersey 1982. 10.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, ödev verme, dönem projesi
 -- STAJ / UYGULAMA
  Bu ders için staj önerilmemektedir.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
2
28
 Sunu hazırlama
14
1
14
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
20
40
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların ev, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heycan verici ve bir o kadar da zorlukları olan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektirX
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X