GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİFÜZYON/5141308
Dersin Adı: DİFÜZYON
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç.Dr. Önder Koçyiğit
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   www.websitem.gazi.edu.tr/site/konder
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   konder@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Akışkanlar mekaniğinde ve açık kanal akımlarında belirtilen temel prensiplerin su kirliliği problemlerine uygulaması.
Sıcaklık, tuzluluk yada değişik kirlilik parametrelerinin kıyı ve iç sularda dağılımının belirlenmesi.
Çevresel su kirliliği problemlerinde pratik çözümlerin belirlenmesi.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  By ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Difüzyon ve ilgili kavramların tanıtılması, Çevresel Hidrolik,Problem çözümünde yaklaşımlar
2. Hafta  Fick Difüzyon Kanunu, Difüzyon Eşitliği ile ilgili matematik işlemler
3. Hafta  Adveksiyon-Difüzyon
4. Hafta  Türbülanslı Difüzyon
5. Hafta  Laminer akımda ve Türbülanslı Akımda Dispersiyon
6. Hafta  Zamanla değişen,iki boyutta ve sınırsız akım koşullarında dispersiyon
7. Hafta  Nehirlerde karışım: Nehirlerde türbülanslı karışım
8. Hafta  1. Ara Sınav
9. Hafta  Nehirlerde karışım: Nehirlerde boyuna karışım ve zamanla azalan maddelerde dispersiyon
10. Hafta  Göllerde Karışım: Karışım ve dış enerji kaynakları, Düşey yönde Epilimnion bölgesinde karışım
11. Hafta  Göllerde Karışım:Düşey yönde Hypolimnion bölgesinde karışım, Yatayda karışım
12. Hafta  Haliçlerde karışım: Haliçlerde karışımın nedenleri, Haliçlerde alansal dağılım, Boyuna dağılma
13. Hafta  Nehir ve Haliç Modelleri: Model seçiminde gözönünde bulundurulması gereken faktörler,Sayısal Modeller, Fiziksel Modeller
14. Hafta  Öğrenci sözlü sunumları: Her öğrenci özel bir konuda veya bir araştırma makalesini sınıfta sözlü olarak sunmak zorundadır.
15. Hafta  2. Ara Sınav
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Fischer, H.B., 1979, "Mixing in Inland and Coastal Waters", Academic Press, 483 p. 2. Martin, J.L. nad McCutcheon, S.C., 1999, "Hydrodynamics and Transport for Water, Quality Modelling", CRC Press, 794 p. 3. Scott A. Socolofsky and Gerhard H. Jirka, 2005, "Special Topics in Mixing and Transport Processes in the Environment", Coastal and Ocean Engineering Division Texas A&M University M.S. 3136 College Station, TX 77843-3136
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Öğrenci sunumları
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
70
 Ödev
5
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
15
2
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
2
30
 Materyal tasarlama, uygulama
15
2
30
 Rapor hazırlama
5
3
15
 Sunu hazırlama
5
1
5
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların ev, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heycan verici ve bir o kadar da zorlukları olan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektirX
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X