GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNŞAAT MÜH. SAYISAL METODLAR/5121308
Dersin Adı: İNŞAAT MÜH. SAYISAL METODLAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç.Dr. Önder Koçyiğit
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/site/konder
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  konder@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sayısal Yöntemleri kullanma becerisi
Mühendislik problemlerinin modellenmesi ve bu model ile sayısal yöntemler kullanarak uygun çözüm stratejileri geliştirilmesi
Analitik çözüm yöntemi bulunmayan diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemler kullanılarak çözüme ulaştırma
İnşaat mühendisliği problemlerinde sayısal yöntemleri kullanarak bilgisayar programı uygulamaları

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş, Matematiksel Modelleme, Hata Analizi, Bilgisayar Programlama, Excel ve Yüksel Seviyeli Diller(FORTRAN)
2. Hafta  Denklem Kökleri: Grafik Yöntem,Bisection, False Position, Simple Fixed-Point, Newton Raphson, Secant Yöntemleri Lineer olmayan denklem takımları
3. Hafta  Lineer Denklem Takımları:Gauss Yoketme Yöntemi, Gauss-Seidel Yöntemi, Gauss-Jordan Yöntemi, Thomas Algoritması,L-U Ayrıştırması, Matris Tersi
4. Hafta  Eğri Uydurma :En Küçük Kareler Yöntemleri,Lineer Regrasyon, Polinom Regrasyonu,Çoklu Lineer Regrasyon, Lineer Olmayan Regrasyon
5. Hafta  İnterpolasyon; Newton Sonlu-Farklar İnterpolasyon Polinomları, Lagrange İnterpolasyon Polinomları
6. Hafta  Sayısal Türev ve İntegrasyon:Newton tabanlı İntegrasyon Formülleri; Yamuk Kuralı, Simpson Kuralları,Çok Değişkenli İntegraller
7. Hafta  Genelleştirilmiş İntegraller, Sayısal Türev, Yüksek Doğruluklu Türev Formülleri, Kısmi Türev
8. Hafta  1. ARA SINAV
9. Hafta  Adi Diferansiyel Denklemler: Euler Yöntemi, Geliştirilmiş Euler (Heun) Yöntemi, Runge-Kutta Yöntemleri
10. Hafta  Adi Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Çözümü Sınır Değer ve Özdeğer Problemleri
11. Hafta  Sonlu Farklar Yöntemi: Elliptik Eşitliklerin çözüm yöntemleri,Laplace Eşitliği, Sınır Koşulları, Kontrol Hacmi Yaklaşımı
12. Hafta  Parabolik Eşitliklerin çözüm yöntemleri:Isı-iletim eşitliği, Açık Yöntemler Kapalı Yöntemler,Cranck-Nicolson Yöntemi, İki boyutlu problemler
13. Hafta  Hyperbolik Eşitliklerin çözüm yöntemleri
14. Hafta  Kısmi Diferansiyel Denklem Çözümleri için Örneklemeler
15. Hafta  2. ARA SINAV
16. Hafta  FİNAL SINAVI
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Steven C. Chapra ve Raymond P. Canale, 2010, Numerical Methods for Engineers, Sixth Ed., McGraw-Hill International Edition 2. J. Douglas Faires ve Richard Burden, 2003, Numerical Methods, Third Edition, Thomson Brooks/Cole Thomson Learning 3. John H. Mathews, Numerical Methods for Mathematics, Science and Engineering, Prentice-Hall International Edition
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
5
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
5
30
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
15
2
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
2
30
 Materyal tasarlama, uygulama
15
2
30
 Rapor hazırlama
5
2
10
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
3
1
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
3
3
9
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
180
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların ev, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heycan verici ve bir o kadar da zorlukları olan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektirX
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X