GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER/5011308
Dersin Adı: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Tekin Gültop, Doç. Dr. Bahadır Alyavuz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/balyavuz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  balyavuz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler; 1. Analitik yöntemleri anlarlar,
2. Mühendislik problemlerinin formülasyonu yapabilirler,
3. Diferansiyel denklemlerin çözümlerini yapabilirler,
4. Analitik yöntemleri mühendislik uygulamalarında kullanabilirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüzyüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Önkoşulu yoktur.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Önerilen başka ders yoktur.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Diferansiyel denklemler ve uygulamalarına giriş
2. Hafta  Sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri
3. Hafta  Katı cisimlerin mekaniğinde uygulamalar, titreşim poroblemleri
4. Hafta  Akışkanlar mekaniğinde ve zemin mekaniğinde uyulamalar
5. Hafta  Diferansiyel denklemlerin Laplace yöntemiyle çözümü
6. Hafta  Laplace yöntemiyle uygulamalar
7. Hafta  Diferansiyel denklem sistemleri
8. Hafta  Difreansiyel denklem sistemleriyle ilgili uygulamalar
9. Hafta  Seri yöntemleri
10. Hafta  Seri yöntemleriyle ilgili uygulamalar
11. Hafta  Fourier serileri
12. Hafta  Fourier serileri ve mühendislik uygulamaları
13. Hafta  Kısmi diferansiyel denklemler
14. Hafta  Kısmi diferansiyel denklemlerin uygulamaları
15. Hafta  Kısmi diferansiyel denklemlerin uygulamaları
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Advanced Engineering Mathematics, P.V. O'Neil. Advanced Engineering Mathematics, Erwin Kreyszig.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
80
 Ödev
5
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
0
0
 Okuma Faaliyetleri
15
4
60
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
2
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
15
2
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
15
1
15
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların ev, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heycan verici ve bir o kadar da zorlukları olan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektirX
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X