GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GAZ TÜRBİNLERİ (SEÇ.)/MM494
Dersin Adı: GAZ TÜRBİNLERİ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Nuri YÜCEL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/nuyucel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nuyucel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gaz türbinlerinin özellikleri, avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olur.
İdeal gaz türbinin çevrimi termodinamik analizlerinin yapılabilme becerisi kazanır.
Gaz türbininin ana bileşenleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.
Uçaklarda kullanılan gaz türbinleri çevrimlerinin termodinamik analizi ile ilgili bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel Kavramlar: Giriş, temel termodinamik bilgilerinin tekrarı
2. Hafta  İdeal Çevrim Analizleri:Basit gaz türbini çevrimi (Brayton çevrimi) analizi, ısı değiştirgeçli; ara ısıtmalı gaz türbini çevrimleri analizleri.
3. Hafta  İdeal Çevrim Analizleri:Ara soğutmalı; ara ısıtmalı ve ısı değiştirgeçli gaz türbini çevrimleri analizleri.
4. Hafta  Gaz Türbini Elemanlarında Oluşan Kayıplar: Gerçek ve ideal çevrimler arasındaki farklar. Toplam özellikler, Kompresör ve türbin verimleri, politropik
5. Hafta  Gaz Türbini Elemanlarında Oluşan Kayıplar:Basınç kayıpları, ısı değiştirgeci verimliliği, mekanik kayıplar, özgül ısıların değişimi, yanma verimi
6. Hafta  Gerçek Çevrimlerin Karşılastırılmalı Performansı: Basit, ısı değiştirgeçli, ara ısıtmalı veya ara soğutmalı ısı değiştirgeçli gaz türbini çevrimleri
7. Hafta  Uçaklarda Kullanılan Gaz Türbini Çevrimleri:Giriş, performans kriterleri. Verim tanımları: itme verimi, enerji dönüşüm verimi, toplam verim, giriş ve
8. Hafta  I. Arasınav ve laboratuvarda bulunan gaz türbinleri ve elamanlarının incelenmesi
9. Hafta  Uçaklarda Kullanılan Gaz Türbini Çevrimleri:Türbojet çevrimlerinin termodinamik analizi, turbojet çevriminin optimizasyonu
10. Hafta  Uçaklarda Kullanılan Gaz Türbini Çevrimleri:Türbofan çevrimlerinin termodinamik analizi, turbofan çevriminin optimizasyonu, Türboprop çevrimlerininin
11. Hafta  Gaz Türbini Ana Elemanları: Santrifüj ve eksenel kompresorlerin karakteristikleri ve karşılastırmaları, hız üçgenleri
12. Hafta  Gaz Türbini Ana Elemanları: Yanma sistemlerinin özellikleri ve tipleri. Radyal ve eksenel türbinlerin karakteristikleri ve karşılastırmaları. Türbin
13. Hafta  II. Arasınav ve sınav sorularının çözümü.
14. Hafta  Gaz Türbinlerinin Performans Analizi:Gaz türbini elemanlarının karakteristikleri. Yükseltiye, uçağın hızına ve türbinin hızına bağlı olarak, güç çıkı
15. Hafta  Gaz Türbinlerinin Performans Analizi:Gaz türbini elemanlarının karakteristikleri. Yükseltiye, uçağın hızına ve türbinin hızına bağlı olarak, güç çıkı
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Gas Turbine Theory, H. Saravanamutto, G.F.C. Rogers and H. Cohen, Prentice Hall, Fifth Edition. Elements of Gas Turbine Propulsion, J. D. Mattingl
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
1
7
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
1
7
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
7
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
77
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X