GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BUHAR KAZANLARI (SEÇ.)/MM491
Dersin Adı: BUHAR KAZANLARI (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Hüseyin TOPAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/htopal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  htopal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yakma sistemlerinin yapılarının ve temel özelliklerinin anlaşılması.
Bu sistemlerin ekonomik sektörlerde en uygun uygulama alanlarının belirlenmesi
Analiz ve optimizasyon yöntemlerinin araştırma-geliştirme ve tasarımda kullanılmasının öğrenilmesi
Isıl sistem tasarımı
Yakıt enerji dönüşüm sistemleri ve ekonomik incelenmesi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş; Kazanların enerji ve çevre ekonomisindeki önemi, kazan teknolojisindeki gelişmeler.
2. Hafta  Kazanların sınıflandırılması, kazan sistem yapısı, ekonomik sektörlerde kazan uygulamaları.
3. Hafta  Buhar kazanı tasarımında mühendislik yaklaşımı, yakıt türü ve analizlerinin tasarıma etkisinin irdelenmesi, analiz hesapları, kazan yük koşulları.
4. Hafta  Kazan ısıl tasarım hesapları, anma ısıl gücünde ısıl performans hesapları. Yakıt tüketimi ve baca gazı sıcaklığı hesabı.
5. Hafta  Kazan ısıl tasarım: Yanma hesapları, Alev emisivite ve baca gazı yoğuşma sıcaklığı hesabı.
6. Hafta  Buhar (iş akışkanı) üretim süreci tasarımı, ısıtma yüzeylerinin ısıl yüklerinin ve termodinamik özelliklerinin hesabı
7. Hafta  Yanma odası tasarımı, yanma odası hacimsel, kesitsel, kuşaksal özgül ısı yükleri. Yanma odası is, gaz, partikül emisivitesinin hesabı.
8. Hafta  Adyabatik yanma odası sıcaklığı, yanma odası ve ısıtma yüzeyleri çıkışında duman gazı sıcaklıklarının hesabı. Ortalama logaritmik sıcaklıkların hesab
9. Hafta  1. Vize sınavı
10. Hafta  Isıtma yüzeyleri alanlarının iteratif yaklaşımla hesaplanması. Kazan imalatı için ısıtma yüzeyi ve boru boylarının hesaplanması.
11. Hafta  Kazan mekanik tasarımı: Isıtma yüzeylerinin mekanik tasarımı, imalatı ve duman kanallarına konumlanması. Kazan ısıtma yüzeyleri gerilim analizleri.
12. Hafta  Kazan verim ve emisyon testi.Kazan çekiş sistemi tasarımı: Kazan çekiş kayıpları, fan ve baca hesapları.
13. Hafta  Deneysel kazan yanma, ısıl performans ve emisyon analizleri. Emisyon faktörleri ve emisyon hesapları.
14. Hafta  Kazan yakıt hazırlama, yakma, besleme suyu hazırlama ve baca gazı arıtma (toz, SO2, NOx) sistemleri.
15. Hafta  Dönem projelerinin sunum ve kontrolü
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.P.BASU, C.KEFA, L.JESTİN, Boilers and Burnes, Springer-Verlag, 2000. 2.A.DURMAZ, Kömürün Yanması, Bölüm 22, Kömür Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre İlişkileri, İ.T.Ü. (Editör Prof.Dr.Orhan KURAL), 1998.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
1
7
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
1
7
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X