GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAYISAL AKİŞKANLAR DİNAMİĞİ (SEÇ.)/MM475
Dersin Adı: SAYISAL AKİŞKANLAR DİNAMİĞİ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Şenol BAŞKAYA
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/baskaya
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  baskaya@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sayısal akışkanlar dinamiği (SAD) metodunun mühendislik problemlerinin çözümünde ve yeni ürün tasarımındaki öneminin anlaşılması.
SAD temel prensiplerinin oluşması.
SAD uygulama alanlarının değerlendirilmesi.
Ticari SAD programlarının yerinin bilinmesi.
SAD uygulamalarındaki sınırlamaların anlaşılması.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim. Bilgisayarlı eğitim. Bilgisayar laboratuvar uygulaması.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Sayısal akışkanlar dinamiği (SAD)’nin önemi, Akışkanlar dinamiği ve ısı transferinde problem belirlenmesi ve problem çözümüne genel bir b
2. Hafta  TİCARİ SAD KODLARI: SAD kodları nasıl çalışır, Sonlu hacimler metodu, Grid geometrisi.
3. Hafta  ÖRNEK 1: Bir boyutlu ısı iletimi, Çözüm kütüğü ve çözüm prosedürü
4. Hafta  SONLU HACİMLER METODU İLE DİSKRİTİZASYON PROSEDÜRÜ: Bir boyutlu ısı iletimi, Sınır şartları ve kaynak terimleri ifadeleri.
5. Hafta  Sınır kaynak linerize edilmesi, Denklemlerin diskritizasyonu için genel kurallar.
6. Hafta  BİR BOYUTLU ISI İLETİM PROBLEMİNİN NÜMERİK TAM ÇÖZÜMÜ: Ana denklemlerin çıkartılışı, Sonlu hacimler metodu ile cebirsel denklemlerin çıkartılışı.
7. Hafta  VİZE SINAVI
8. Hafta  İç hücreler, Sınır hücreleri, Cebirsel denklemler kullanılarak sayısal çözüm.
9. Hafta  ÖRNEK 2: Ani genişlemeli kanalda laminar akış, Çözüm kütüğü ve çözüm prosedürü.
10. Hafta  DİĞER SAD METODU KONULARI: Değişken hücre dağılımları, Çözüm alanı içinde bloklama.
11. Hafta  Relaksasyon, Yakınsama ve yeniden başlatma, SAD çözümlerinin ve sonuçlarının doğruluğunun ve geçerliliğinin kontrolü.
12. Hafta  ÖRNEK 3: Zamana bağımlı doğal konveksiyon, Çözüm kütüğü ve çözüm prosedürü
13. Hafta  LABORATUVAR SINAVI
14. Hafta  İlave laboratuvar uygulamaları.
15. Hafta  İlave laboratuvar uygulamaları.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Versteeg, H. K. and Malalasekera, W., “An Introduction to Computational Fluid Dynamics”, Longman, 1995. 2. Patankar, S. V., “Numerical Heat Transfer and Fluid Flow”, McGraw-Hill, 1980.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-yanıt, gösterme, uygulama-alıştırma, bilgisayar kullanımı, çok sayıda örnek problem çözümü.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
2
10
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
8
1
8
 Rapor hazırlama
4
1
4
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
1
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
80
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X