GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAYISAL DENETİMLİ TAK.TEZG. (SEÇ.)/MM466
Dersin Adı: SAYISAL DENETİMLİ TAK.TEZG. (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Yusuf Usta
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/uyusuf
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yusta@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sayısal denetimli tezgahların yapısını öğrenmek.
Sayısal denetimli tezgahların programlamasına aşina olmak.
Sayısal denetimli tezgahların kabiliyetlerine aşinalık sağlaması.
Endüstriyel olarak kullanımda olan nümerik kontrollü tezgah tipleri hakkında bilgi sahibi olmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş
2. Hafta  Koordinat sistemleri ve tezgah hareketleri
3. Hafta  Sayısal denetimli takım tezgah tipleri
4. Hafta  Sayısal denetimli takım tezgahlarında kontrol ünitesi ve diğer kısımlar
5. Hafta  Sayısal denetimli takım tezgahlarında kontrol ünitesi ve diğer kısımlar
6. Hafta  Sayısal denetimli takım tezgahlarında kontrol ünitesi ve diğer kısımlar
7. Hafta  Parça programlaması; Elle programlama, bilgisayar yardımyla programlama (APT)
8. Hafta  1.Vize
9. Hafta  Parça programlaması; Elle programlama, bilgisayar yardımyla programlama (APT)
10. Hafta  Parça programlaması; Elle programlama, bilgisayar yardımyla programlama (APT)
11. Hafta  Parça programlaması; Elle programlama, bilgisayar yardımyla programlama (APT)
12. Hafta  Arasınav 2
13. Hafta  NC, DNC ve AC sistemleri
14. Hafta  Sürücü sistemleri
15. Hafta  Bilgisayar-tezgah arayüz sistemi
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. M P Groover, Automation, Production Systems and Computer Integrated Manufacturing, Prentice-Hall International, ISBN: 0-13-054610-0. 2. M. Akkurt, Bilgisayar Kontrollu Takim Tezgahları (CNC) ve Sistemleri, Birsen Yayinevi, İstanbul, 1991. 3. A. Esin, Sayısal Denetimli Takim Tezgahları, Cilt 1, TMMOB Makina Müh. Odasi, Yayın No: 140, 1992. 4. E. Aslan, BSD (CNC) Programlama Esasları ye Uygulamaları, 72TDFO Ltd. Şti. Yayınları, 1995, ISBN: 975-95038-0-8.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
8
16
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
78
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X