GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ISIL SİSTEM TASARIMI (SEÇ.)/MM498E
Dersin Adı: ISIL SİSTEM TASARIMI (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Haşmet TÜRKOĞLU; Prof. Dr. Atilla BIYIKOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~hasmet/;http://w3.gazi.edu.tr/~abiyik/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hasmet@gazi.edu.tr; abiyik@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrencilerin ısıl sistem elemanlarının analizi ve senteziyle ilgili deneyim kazanması beklenmektedir.
Isıl systemlerin hesapları ve tasarımı
Öğrencilerin ayrıca termoekonomik optimizasyon, termoekonomik analiz ve değerlendirme yapmaları beklenmektedir.
Mevcut ısıl sistemlerin teknolojik gelişmelere gore revizyonu ve ısıl kayıpların en aza indirgenmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Tasarımdaki Temel Faktörler
2. Hafta  Ekonomik Faktörler
3. Hafta  Ekonomik Faktörler
4. Hafta  Denklem Kurma
5. Hafta  Isıl Ekipmanların Modellenmesi
6. Hafta  Isıl Ekipmanların Modellenmesi
7. Hafta  Birinci Vize
8. Hafta  Sistem Simülasyonu
9. Hafta  Sistem Simülasyonu
10. Hafta  Optimizasyona Giriş
11. Hafta  Optimizasyona Giriş
12. Hafta  İkinci Vize
13. Hafta  Optimizasyon Metotları: Lagrange Çarpanları, Search Metotları, vd.
14. Hafta  Optimizasyon Metotları: Lagrange Çarpanları, Search Metotları, vd.
15. Hafta  Termoekonomik Analiz ve Optimizasyon
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. N.V. Suryanarayana, Ö. Arıcı, “Design and Simulation of Thermal Systems,” McGraw-Hill, 2003, 530 pp. ISBN: 0071199020 2. Y. Jaluria, D
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
5
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
1
1
1
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
78
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X