GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FABRİKA ORGANİZASYONU (SEÇ.)/MM 412 E
Dersin Adı: FABRİKA ORGANİZASYONU (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mustafa YURDAKUL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~yurdakul/, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/yurdakul
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yurdakul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ders sonunda öğrencinin fabrika kurulumunun farklı ürünler için nasıl yapılacağını anlamış olmak
Ürün tasarım ve pazar araştırmasından başlayarak bir işlem planı oluşturabilmek
Kurulacak fabrika için fizibilite raporunu oluşturabilmek


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  MM 323 İmalat Sistemleri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Fabrika kurulumu ve aşamaları, seçim tanımı, seçim örnekleri (proses seçimi, makine seçimi, yerleşim seçimi), ürünün seçimlerdeki önemi.
2. Hafta  ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN PROSES SEÇİMİ: İmal Usullerinin karşılaştırılmalı açıklanması, proses seçim matrisleri ve akış şemaları, maliyetin proses seçiminde
3. Hafta  ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN PROSES SEÇİMİ: İmal Usullerinin karşılaştırılmalı açıklanması, proses seçim matrisleri ve akış şemaları, maliyetin proses seçiminde
4. Hafta  ÜRÜNÜ ÜRETMEK İÇİN MAKİNA SEÇİMİ: Proses seçiminin ardından fabrika içinde üretimde kullanılan makinaların seçilmesi. Çok kriterli seçim yaklaşımları
5. Hafta  1. ARASINAV
6. Hafta  MALZEME TAŞIMA: Malzeme taşımadaki hedefler, malzeme taşımanın 20 prensibi, Malzeme taşımada problem çözme prosedürü, malzeme taşıma kontrol listesi,
7. Hafta  MALZEME TAŞIMA EKİPMANLARININ SEÇİMİ: AS/RS Sistemleri , Konveyörler, Otomatik Klavuzlu Araç Sistemleri, Çekiciler, Krenler, Fabrikadaki zorunluluk ge
8. Hafta  YERLEŞİM PLANI OLUŞTURULMASI: Fonksiyonel yerleşim, hat yerleşim, proje yerleşim, her bir yerleşim türünün avantaj ve dezavantajları.
9. Hafta  FONKSİYONEL YERLEŞİMDE İLK YERLEŞİMİN BELİRLENMESİ VE İYİLEŞTİRME: Faaliyet ilişkileri şeması, Boyutlandırılmamış blok diagramı, Akış analizi
10. Hafta  2. ARASINAV
11. Hafta  ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ (FMS) VE HÜCRESEL YERLEŞİM TİPLERİ: FMS&8217;in bileşenleri: İşleme Merkezleri, Robotlar, FMS&8217;de kullanılan yerleştirme
12. Hafta  FABRİKA KURULUMUNDA DİĞER KRİTİK DURUMLAR: Aparatların ve takımlarının seçimi, makina sayılarının ve kapasite hesaplanması, fabrikanın teknoloji sevi
13. Hafta  FABRİKA KURULUMUNDA DİĞER KRİTİK DURUMLAR: Aparatların ve takımlarının seçimi, makina sayılarının ve kapasite hesaplanması, fabrikanın teknoloji sevi
14. Hafta  FİNANSAL ANALİZ: Fabrika kurulumu için gerekli tüm maliyetlerin belirlenmesi: amortisman, işletme sermayesi, enflasyon, vergi, borç alma, ilk yatırım
15. Hafta  FİNANSAL ANALİZ: Fabrika kurulumu için gerekli tüm maliyetlerin belirlenmesi: amortisman, işletme sermayesi, enflasyon, vergi, borç alma, ilk yatırım
16. Hafta  FİNAL SINAVI
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Scallon, P., Process Planning - The Design/ Manufacture Interface, Butterworth- Heinemann, Burlington, 2003. 2) Facilities Planning, J. A. Tompkins
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  --------------
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
2
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
87
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X