GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROSES ISI TRANSFERİ (SEÇ.)/MM 479 E
Dersin Adı: PROSES ISI TRANSFERİ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yard.Doç.Dr. Muhittin Bilgili
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bilgili@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrencilere, kaynama, yoğuşma süreçlerinde ısı aktarımı, ısı değiştiricilerinin analizi, kütle transferi mekanizmalarını kazandırmak.
İki fazlı ısı transferi sistemlerinin, ısı değiştiricilerinin tasarımında kullanılan yöntemleri öğrenmek.
Isı taşınımı ve kütle transferi analojileri konusunda bilgilenmek.
Kütle transferi mekanizmalarının tasarımında kullanılan yöntemleri öğrenmek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  MM309E
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  KAYNAMADA ISI TRANSFERİ: Havuz tipi kaynama, kaynama rejimleri ve kaynama eğrisi, havuz tipi kaynamada ısı transferi korrelasyonları.
2. Hafta  YOĞUŞMADA ISI TRANSFERİ: Film yoğuşma, akış rejimleri, film yoğuşma için ısı transferi korrelasyonları.
3. Hafta  İKİ FAZLI AKIŞ: Akış halinde olmayan sistemlerde kalite ve boşluk oranı, akış halindeki sistemler, kritik akış, iki fazlı kritik akış.
4. Hafta  ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ: Isı değiştiricisi tipleri, toplam ısı aktarımı katsayısı, kirlenme faktörü. Isı değiştiricilerinin analizi.
5. Hafta  ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ: Çok geçişli ve çapraz akışlı ısı değiştiricileri. Etkinlik-NTU yöntemi, ısı değiştiricilerinin seçimi,kompakt ısı değiştiriciler.
6. Hafta  ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ: Kazanlar, soğutma ve iklimlendirme sistemleri için buharlaştırıcılar ve yoğuşturucular.
7. Hafta  KÜTLE TRANSFERİ: Isı ve kütle transferi arasındaki analoji. Kütle difüzyonu, kütle ve molar yöntemler, ideal gaz karışımları.Fick’in difüzyon yasası,
8. Hafta  YARIYIL ARA SINAVI I
9. Hafta  KÜTLE DİFÜZYONU: Kütle difüzyon denklemi, sınır şartları ve ilk şart. Sürekli şartlarda bir duvar çeperinden olan kütle difüzyonu.
10. Hafta  KÜTLE DİFÜZYONU: Yapılarda su buharı difüzyonu. Süreksiz şartlarda kütle difüzyonu, hareketli ortamlarda kütle difüzyonu.
11. Hafta  KÜTLE DİFÜZYONU: Sabit gaz ortamlarda buhar difüzyonu, Stefan yasası, ters akışlı eşmolar difüzyon.
12. Hafta  KÜTLE DİFÜZYONU: Süreksiz şartlarda hareketli ortamlarda kütle difüzyonu, sabit sıcaklık ve basınçta gaz karışımları.
13. Hafta  KÜTLE TAŞINIMI:, Isı taşınımı ve kütle transferi arasındaki analojide limitler.
14. Hafta  YARIYIL ARA SINAVI II
15. Hafta  KÜTLE TAŞINIMI: Kütle taşınım bağıntıları. Aynı anda oluşan ısı ve kütle transferi.
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Y.A. Çengel, “Heat Transfer, A Practical Approach”, 2nd Edition, WCB/McGraw-Hill, 2002. F.P. Incropera and D.D. DeWitt, “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, 5th Ed., John Wiley, 2002.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Uygulama - Alıştırma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
2
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
2
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.