GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ (SEÇ.)/MM 432
Dersin Adı: MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Rahmi ÜNAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/~runal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  runal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İç yapı, uygulanan işlemler ve malzeme özellikleri arasındaki ilişkilerin anlaşılması.
Mühendislik malzemelerin tanınması.
İmalat teknikleri, tasarım metotları ile malzeme seçimi hakkında temel bilgilerin öğrenilmesi.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  MM207 E Malzeme Bilimi
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Mühendislik malzemelerin sınıflandırılması, modern malzeme gereksinimleri.
2. Hafta  FAZLAR: Faz diyagramları, demir-demir karbür faz diyagramı.
3. Hafta  FAZLAR: Eş ısıl dönüşüm, sürekli soğuma dönüşümleri.
4. Hafta  TAVLAMA: Yumuşatma tavlamaları (proses ve gerilme giderme tavlaması)
5. Hafta  ÇELİĞE UYGULANAN ISIL İŞLEMLER: Sertleşebilirlik, su verme ortamlarının, soğuma hızı, numunenin biçim ve büyüklüğünün etkileri.
6. Hafta  SERAMİKLER: Camlar, kil ürünleri, ileri seramikler, üretim yöntemleri.
7. Hafta  POLİMERLER: Molekül yapıları, özellikleri, türleri.
8. Hafta  KOMPOZİTLER: Partikül takviyeli kompozitler, fiber takviyeli kompozitler.
9. Hafta  KOMPOZİTLER: Üretim yöntemleri
10. Hafta  Arasınav
11. Hafta  KOROZYON: Korozyon önleme metotları ve oksidasyon.
12. Hafta  MALZEME SEÇİMİ: Gerekli faktörler ve kriterler.
13. Hafta  MALZEME SEÇİMİ: Performans ve verimliliği.
14. Hafta  DEMİR DIŞI METALLER
15. Hafta  KOROZYON: Elektrokimyasal reaksiyonlar, korozyon türleri.
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Material Science and Engineering: An Introduction, W.D. Callister, Jr., John Wiley and Sons Inc., 2007.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
9
2
18
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X