GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (SEÇ.)/MM 453
Dersin Adı: BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Yusuf Usta
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/uyusuf
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yusta@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mühendisin bir tasarım ekibindeki rolünü anlar.
Makinaları, mekanizmaları ve parçalarını tasarlar.
Makinaları, mekanizmaları uygun şekilde projelendirir.
Proje çalışması yaparak sunum haline getirir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüzyüze eğitim, bilgisayar uygulaması ve proje sunumu şeklinde verilmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yoktur
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yoktur
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilgisayar destekli tasarıma giriş. Katı modellemenin yararları.
2. Hafta  İki boyutlu tasarım, Boyutsal ve geometrik sınırlamalar.
3. Hafta  İki boyutlu modelden katıya dönüştürme teknikleri.
4. Hafta  Parça detaylarını oluşturma, delikler, köşe yuvarlamalar, pah kırma işlemleri. Çalışma düzlemi seçimi ve uygulamaları. İleri katı oluşturma teknikle
5. Hafta  Çalışma düzlemi seçimi ve uygulamaları.
6. Hafta  İleri katı oluşturma teknikleri, sweep, loft, intersection.
7. Hafta  Çok sayıda parça oluşturma, kopyalama.
8. Hafta  Katı modellerden görüntü oluşturma, Parça resimleri oluşturma, ölçülendirme.
9. Hafta  Ara sınav.
10. Hafta  Montaj, üç boyutlu geometrik sabitler.
11. Hafta  Standart parçalar ve kullanımları, vidalar, yataklar, profiller, sızdırmazlık elemanları, yağlayıcılar vb.
12. Hafta  Standart parçalar ve kullanımları, vidalar, yataklar, profiller, sızdırmazlık elemanları, yağlayıcılar vb.
13. Hafta  Proje sunumları
14. Hafta  Proje sunumları
15. Hafta  Proje sunumları
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Başak H. “Inventor 2008” Seçkin Yayınları, Ankara, 2009. 2. F.E. Giesecke, A. Mitchell, H.C. Spencer, I.L. Hill, J.T.Dygdon, J.E. Novak, ‘Technical Drawing’ 12th Ed., Printice Hall, New Jersey, 2003. 3. Göloğlu, C. ve Öztürk. A., “Pro-Engineer Wildfire 2.0”, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösterme, Uygulama-alıştırma,
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yoktur
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
4
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
3
3
9
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X