GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDÜSTRİYEL HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ (SEÇ.)/MM 485
Dersin Adı: ENDÜSTRİYEL HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Hüseyin TOPAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/htopal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  htopal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Hava Kirliliğinin tanımı, oluşumu, etkileri, yanmadan kaynaklanan hava kirliliğinin belirlenmesi ve önlenme yolları
Proses kaynaklı hava kirliliği ve önlenme yolları
Emisyon ölçüm metotları ve herbir emisyon parametresine ait ölçüm prensipleri ve hesaplama metotları
Hava kirliliğinin önlenmesi konusundaki yöntemleri ve sistemleri sektörel bazda öğretmek
Emisyon konusundaki mevzut ve uygulamalar
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Tanımlar, Hava kirliliği ve tarihçesi, Hava kirliliğinin oluşumu ve emisyonlar
2. Hafta  Hava Kirliliğinin Etkileri, insan ve çevreye olan etkileri, iklim değişimine etkileri, malzemeler üzerine etkileri, bitkiler üzerine etkileri
3. Hafta  Hava Kirletici emisyonlar ve kaynakları: emisyonların sınıflandırılması ve özellikleri
4. Hafta  Hava Kirletici emisyonlar ve kaynakları: Yanmadan kaynaklanan hava kirliliği, Izgaralı yakma sistemlerinin emisyon özellikleri, brülörlü yakma sisteml
5. Hafta  Hava Kirletici emisyonlar ve kaynakları: Akışkan yataklı yakma sistemlerinin emisyon özellikleri, Akışkan yatak teknolojisi
6. Hafta  Hava Kirletici emisyonlar ve kaynakları: Mekanik proseslerden kaynaklanan emisyonlar
7. Hafta  1. Ara Sınav
8. Hafta  Hava Kirletici emisyonlar ve kaynakları: Kimyasal proseslerden kaynaklanan emisyonlar
9. Hafta  Emisyon Ölçümleri: Emisyon ölçme metotları ve mühendislik yaklaşımı
10. Hafta  Emisyon Ölçümleri: Ölçüm metotları ve standart ölçüm sistem yapıları
11. Hafta  Emisyon Ölçümleri: Gaz emisyon ölçümleri
12. Hafta  2. Ara Sınav
13. Hafta  Emisyon Ölçümleri: Partikül emisyon ölçümleri
14. Hafta  Emisyon Ölçümleri: Özel emisyonların ölçümleri
15. Hafta  Emisyon ölçümlerinin değerlendirilmesi ve yasal düzenlemeler
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Noel de Nevers , “Air Pollution Control Engineering”, 2. Gunter Baumbach, “Air Quality Control” 3. Hüseyin TOPAL, Ders Notları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
68
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X