GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
NÜKLEER REAKTÖR MÜHENDİSLİĞİ (SEÇ.)/MM 480 E
Dersin Adı: NÜKLEER REAKTÖR MÜHENDİSLİĞİ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Muhittin Bilgili
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bilgili@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Nükleer güç sistemleri hakkında bilgi kazandırmak.
Nükleer reaksiyonlar konusunda bilgi sahibi olmak.
Reaktörlerde ısı üretimi,nükleer güç santrallerinin çalışma prensipleri ve tipleri konusunda temel bilgileri kazandırmak.
Farklı çalışma prensiplerine sahip güç santralleri arasındaki tasarım farklarını kazandırmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  ATOMIK, NÜKLEER YAPI VE REAKSİYONLAR: Atomik yapı, ağır atomların yapısı, kimyasal reaksiyon, nükleer fizyon ve füzyon reaksiyonlarının enerjisi.
2. Hafta  ATOMIK, NÜKLEER YAPI VE REAKSİYONLAR: Dönüşüm ve üretkenlik, fizyon reaksiyonundan ısı enerjisi ve yakıtın yanması, radyoaktivite, bozulma zamanı.
3. Hafta  NÖTRONLAR VE NÖTRON REAKSİYONLARI: Nötron enerjisi, fizyon ve ısıl nötronlar, nötron akısı ve reaksiyon hızları. 1/V bölgesi, rezonans bölgesi.
4. Hafta  REAKTÖRLERDE ISI ÜRETİMİ: Nötron korunumu, yakıtlarda ısı üretim hızı, reaktörlerde fizyon enerjisi, bir yakıt elemanından ısı üretimi.
5. Hafta  REAKTÖR ELEMANLARINDA ISI ÜRETİMİ: Plaka tipi katı yakıt elemanlarından ısı aktarımı, silindirik ve küresel yakıt elemanları.
6. Hafta  NÜKLEER GÜÇ SİSTEMLERİ: Füzyon reaktörleri, nötron enerjisi ve yavaşlatma, fizyon güç santralleri, gaz soğutmalı güç santralları,sıvı yakıtlı reaktör
7. Hafta  KAYNAMA REAKTÖRLERİ: Kaynama reaktörleri için kütle ve ısı balansı, bir kaynama kanalında sürücü basınç, bir kaynama kanalında ort.yoğunluk.
8. Hafta  ARASINAV I
9. Hafta  BASINÇLI SU REAKTÖRLERİ: Su reaktörleri için malzemeler, buhar üreticileri, reaktör sistem basınçlandırıcıları , kimyasal-shim kontrolü.
10. Hafta  BASINÇLI SU REAKTÖRLÜ GÜÇ SANTRALLERİ: Shippingport nükleer güç santrali, Point Beach güç santrali, Pickering ağır sulu güç santrali.
11. Hafta  GAZ SOĞUTMALI REAKTÖRLER: termodinamik çevrimler; direk açık çevirim, indirek açık çevrim ve direk kapalı çevrim, gaz soğutmada radyoaktivite.
12. Hafta  GAZ SOĞUTMALI REAKTÖRLÜ GÜÇ SANTRALLERİ: Gaz-buhar sistemlerinin analizi; basit çevrim, gaz buhar sistemlerinin analizi. Çift basınçlı çevrim.
13. Hafta  HIZLI ÜRETKEN REAKTÖRLER: Hızlı üretken reaktörlerde nükleer reaksiyonlar, dönüşüm ve üretkenlik, üretkenlik oranı.
14. Hafta  ARA SINAV II
15. Hafta  HIZLI ÜRETKEN REAKTÖRLER VE GÜC SANTRALLERİ: Reaktör santral düzenlemeleri, Enrico Fermi nükleer güç santrali, Sefor santrali.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  J. R. Lamarsh and A.J. Barata, “Introduction to Nuclear Engineering”, Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2001.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
52
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
8
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
5
1
5
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X