GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAKITLAR YANMA VE YAKMA SİS. (SEÇ.)/MM448
Dersin Adı: YAKITLAR YANMA VE YAKMA SİS. (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Hüseyin TOPAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/htopal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  htopal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yanma ve yakma sistemlerinin yapılarının ve temel özelliklerinin anlaşılması
Yakma sistemlerinin ekonomik sektörlerde en uygun uygulama alanlarının belirlenmesi
Yakıtlar, yakma ve yakma sistemlerinin temel özelliklerinin öğrenilmesi
İşletme, enerji ve çevre ekonomisi yönünden en uygun sistem yapısının oluşturulması ile ilgili analiz ve optimizasyon yöntemlerinin araştırma-geliştir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Yakıtlar, yanma ve yakma sistemlerinin mühendislikteki yeri, yanma türleri, ekonomik sektörlerdeki uygulamaları, işletme, enerji ve çevresel et
2. Hafta  Fosil Yakıtlar; kömür, petrol ve doğalgazın oluşumu, çıkartılması ve işlenmesi. Yakıtların sınıflandırılması, sınıfsal özellikleri, sektörel uyumları.
3. Hafta  Yakıt teknolojileri, ham katı, sıvı, gaz yakıtlardan teknik yakıtların üretimi. Yakıt analizleri, analizlerin tasarım, işletme ve çevresel etki yönünd
4. Hafta  Yanma; tanımı, türleri, sürdürülebilir yanma koşulları. Yanmanın temel oluşum mekanizmaları.
5. Hafta  Yakıtın gaz fazına geçirilmesi, yakıt-hava karışımı, tutuşma ve sürdürülebilir alev oluşumu mekanizmaları, ilgili tasarım ve işletme önlemleri.
6. Hafta  Kimyasal termodinamik; yanma reaksiyonları, kimyasal denge sabitesi hesabı, özellikleri, uygulamadaki yorumu ve kullanımı. Yanma hızı ve yanma süres
7. Hafta  1.Ara Sınav
8. Hafta  Katı-sıvı ve gaz yakıt yanma analizleri, yakıt tüketimi, yakma havası ve yanma ürünleri hesabı. Alev emisivitesi ve baca gazı yoğuşma sıcaklığı hesabı
9. Hafta  Alev türleri ve oluşumları, ön karışımlı ve difüzyon alevinin özellikleri, uygulamalar. Yanmanın ısıl performans ve emisyon özelliğinin deneysel incel
10. Hafta  Kömür, fuel-oil ve doğalgaz için yakıt hazırlama sistemleri.
11. Hafta  2.Ara Sınav
12. Hafta  Yakma sistemleri, sınıflandırılması, yanma ve emisyon özellikleri, uygulama alanları.
13. Hafta  Izgaralı, akışkan yataklı ve brülörlü yakma sistemleri.
14. Hafta  Izgaralı, akışkan yataklı ve brülörlü yakma sistemleri.
15. Hafta  Izgaralı, akışkan yataklı ve brülörlü yakma sistemleri.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. P.BASU, C.KEFA, L.JESTİN, Boilers and Burnes, Springer-Verlag, 2000. 2. J.B.HEYWOOD, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill Book Company,1988. 3. Hüseyin TOPAL, Ders Notları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
5
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
1
3
3
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
5
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
5
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
82
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X