GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SOSYAL SEÇ. DERS I (ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ)/SS328
Dersin Adı: SOSYAL SEÇ. DERS I (ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Erdinç YAZICI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  erdincy@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  erdincy@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İş Kavramı ve Unsurları hakkında bilgi sahibi olunur
Geleneksel İş Olgusu hakkında bilgi sahibi olunur
Sümer ve Mısırda Çalışma hakkında bilgi sahibi olunur
Modern İş Kültürü hakkında bilgi sahibi olunur
Endüstrilerde Çalışma ve Geleceği hakkında bilgi sahibi olunur.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İş Kavramı
2. Hafta  Çalışma Kavramı
3. Hafta  Sanayi Öncesi Çalışma İlişkileri
4. Hafta  İş bölümü
5. Hafta  Mobilite
6. Hafta  Modern Çalışma Hayatı
7. Hafta  Örgütsel Çalışma İle İlgili Görüşler
8. Hafta  Sınav Haftası
9. Hafta  Örgütsel Çatışma
10. Hafta  Örgütsel İletişim
11. Hafta  Örgütsel Kültür
12. Hafta  Mesleki Farklılaşma
13. Hafta  Endüstri Sonrası Çalışma
14. Hafta  Farklı Kültürlerde Çalışma
15. Hafta  Küreselleşme ve Çalışma
16. Hafta  Esnek Çalışma
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Emre Kongar, İnsanı Yönlendirme ve Sosyal Hizmetler, (ilk baskı, Sosyal Çalışmaya Giriş, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, G-2, Ankara 1972) Çalışma Sosyolojisi, Keith Grint, Alfa Basım Yayım, 1998. Çalışma Sosyolojisi(Modern İşgücünün Oluşumu), Serkan Güzel, Literatürk Academia, 2012. Alternatif Sanayileşme Önerileri, AZİZ KONUKMAN, MUSTAFA SÖNMEZ VE ŞULE DALDAL, İstanbul, Kalkedon Yayıncılık, 2009. Türkiyede Değişimin Dinamikleri - Köylülükten Çıkış Yolları, VEDAT BİLGİN, Ankara, Lotus Yayınevi, 2007.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
1
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
1
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
1
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
65
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X