GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KAYNAK YÖNTEMLERİ (SEÇ)/MM464
Dersin Adı: KAYNAK YÖNTEMLERİ (SEÇ)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Oğuzhan Yılmaz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/oguzhanyilmaz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  oguzhanyilmaz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kaynaklı birleştirmelerde oluşan metalürjik yapıları tanır, tanecik oluşumları hakkında detaylı bilgi sahibi olur
Ergiyik metal ile gaz etkileşimlerini bilir, kanyak penetrasyonuna etken faktörleri tanımlar ve metal transfer yöntemlerini açıklayabilir
Kaynak yöntemlerini sınıflandırabilir, tanımlar ve genel çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olur
Kaynakta test ve kontrol tekniklerini bilir, karşılaştırmalı olarak tanımlar ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olur
Metallerin kaynaklanması hakkında bilgi sahibi olur, kaynak yöntemine ve malzemeye uygun elektrot malzemesini belirleyebilir ve üretici kataloglarında
Kaynaklı birleştirme tiplerini tanır, kaynak tasarımları hakkında bilgi sahibi olur ve kaynak hatalarını tanımlayabilir,
Robot kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur, uygulama alanları ve üstünlüklerini bilir
Yaygın kaynak yöntemlerini uygulayabilir, el becerisi kazanır ve pratik kaynak uygulamaları yapabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüzyüze eğitim şeklinde verilmektedir. Haftada 1 saat atölye çalışması yaptırılmaktadır.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kaynak Teknolojisinin Endüstriyel Uygulamalardaki Yeri- Giriş
2. Hafta  Kaynak Metalürjisi-1: Mikroyapı değişimleri, hızlı soğuma etkileri, sertleşme, metalürjik hatalar
3. Hafta  Kaynak Metalürjisi-2: Gaz metal etkileşimi, metal transfer, penetrasyon, elektro kimyasal etkiler, kanyak dikişi, hızı ve yığma hesapları
4. Hafta  Kaynak Yöntemleri-1: Ark Kaynak Yöntemleri
5. Hafta  Kaynak Yöntemleri-2: Rezistans ve katı hal kaynak yöntemleri
6. Hafta  Kaynak Yöntemleri-3: oksiasetilen, Lazer, elektron ve diğer kaynak yöntemleri
7. Hafta  Endüstriyel Gezi
8. Hafta  1. Ara Sınav
9. Hafta  Kaynakta Test ve Kontrol Yöntemleri
10. Hafta  Metallerin Kaynaklanması
11. Hafta  Sert ve Yumuşak Lehimleme
12. Hafta  Elektrot Malzemeleri ve Elektrot Seçimi
13. Hafta  Kaynaklı Birleştirme Tasarımı ve Kaynak Hataları
14. Hafta  2. Ara Sınav
15. Hafta  Robot Kaynağı ve Kaynak Otomasyonu
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - Welding science and technology, Khan, M. Ibrahim, New Delhi : New Age International (P) Ltd., Publishers, 2007. E-Kitap (Gazi Üniversitesi Kütüphanesi) - Kaynak Teknolojisi Ders Notları, Doç.Dr.Oğuzhan Yılmaz - Kaynak Tekniği, S. Anık, M. Vural, Birsen Yayınevi, 2010 - Kaynak Teknolojisinin Esasları, L.M. Gourd, çev. B. Eryürek, O. Bodur, A. Dikicioğlu, Birsen Yayınevi - Kaynak Ve Kesme Teknolojisinde Parametre Değer Tabloları, G. Alchete, Çev. S. Anık, M. Vural, Birsen Yayınevi, 2001. - Ark Kaynağı, Burhan Oğuz, Oerlikon Yay., 1989. - Karbonlu Ve Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı, B.Oğuz,1987. - Metallurgy of Welding, J.F. Lancaster, 1999
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, gösterme, atölye uygulaması
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
1
15
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
1
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
80
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.