GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HASAR ANALİZİNE GİRİŞ (SEÇ.)/MM 486
Dersin Adı: HASAR ANALİZİNE GİRİŞ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. İbrahim Uslan, Doç.Dr. Yusuf Usta
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/iuslan, www.websitem.gazi.edu.tr/uyusuf
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  iuslan@gazi.edu.tr, yusta@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mühendislik malzemelerinde oluşan hasar tipleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Mühendislik malzemelerinde oluşan hasar mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
Hasar sorunlarını çözme becerisini kazanmak.
Malzemeden kaynaklanmayan hasarlar konusunda bilgi sahibi olmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  MM207E
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Hasarın tanımı, sınıflandırılması, bir hasarın tespitinde izlenecek yol.
2. Hafta  Malzemelerin mekanik davranışları: çekme, burulma, eğme ve yorulmada aşırı yükleme durumunda kırılma. Asal gerilmeler, gerilme dağılımı, üç eksenli ge
3. Hafta  Düzlem gerilme, düzlem şekil değiştirme, gerilme yığılması, çatlak yayılması, sünek ve gevrek kırılma.
4. Hafta  Kırılma başlangıcının belirlenmesi, sıcaklığın ve yükleme hızının etkisi, ısıl genleşme ve ısıl gerilmeler.
5. Hafta  Teknolojik hatalar: hasarların sebepleri: malzeme hataları, yanlış malzeme seçimi, hatalı imalat, konstrüksiyon ve montaj.
6. Hafta  Kaynak hataları, hatalı ısıl işlem,kalıntı gerilmeler, sıcak ve soğuk çatlamalar.
7. Hafta  Aşınma, aşırı yükleme, anormal sıcaklık, şiddetli titreşim, darbe, çarpışma, ısıl şok vb.
8. Hafta  1. ARASINAV
9. Hafta  Mikro kırılma mekanizmaları: kayma, klivaj, ikiz oluşumu, karışık kırılma, yırtılma, taneler arası kırılma, yorulma kırılması
10. Hafta  Çevrenin kırılmada etkisi, kırılma yüzeylerinin karşılaştırılması, mikro ve makro kırılma ilişkileri.
11. Hafta  Aşınma mekanizmaları ve aşınma çeşitleri, aşınma hasarlarının analizi. Korozyon ve oksitlenme.
12. Hafta  Korozyon çeşitleri, korozyonun önlenmesi, korozyon hasarlarının analizi, çinko azalması, Hidrojen gevrekleşmesi, dökme demirde grafitleşme.
13. Hafta  Hasar analiz çalışmaları: basınçlı kaplar ve borular, kırılmış otomobil elemanları
14. Hafta  2. ARASINAV
15. Hafta  Hasar analiz çalışmaları:türbin kanatları, çelik zımbalar, kaynaklı elemanlar
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Eryürek I.B. “Hasar Analizi”, 1 basım, İTÜ Makine Fakültesi, Birsen yayınevi, İstanbul, 1993. 2) Gürleyik M.Y. “Hasar Bilgisi”, KTÜ yayın no 3, Trabzon, 1976. 3) Charlie R.B. Cloudhury A., “Failure Analysis of Engineering Materials”, McGraw-Hill NY, 2002. 4) Norman Eç Dowling, “Mechanical Behaviour of Materials” (Engineering Methods for Deformation, Fracture and Fatigue), 2nd ed., Prentice Hall NJ, 1999. 5) Lipson, C. “Basic Course in Failure Analysis”, Machine Design, pp.154, 1970. 6) Metals Handbook, “Fractography and Atlas of Fractographs”, ASM vol.9, 1974. 7) Metals Handbook, “Failure Analysis and Prevention”, ASM vol.10, 1975. 8) Metals Handbook, “Failure Analysis and Prevention”, ASM vol.11, 1986.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
1
2
2
 Rapor hazırlama
1
8
8
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
8
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
78
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X