GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SOSYAL SEÇ.DERS II (SOSYAL POLİTİKA)/SS425
Dersin Adı: SOSYAL SEÇ.DERS II (SOSYAL POLİTİKA)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ozaydin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ozaydin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sanayi toplumununun ortaya çıkış koşullarını analiz etme becerisi
Sanayi toplumunun sınıflı yapısını analiz etme becerisi
Sınıf çatışmalarının uzlaştırılmasına ilişkin politika belirleme becerisi
Sosyal politikanın ulusal ve uluslararası araçlarını tanıma ve bunlardan faydalanarak politika belirleme becerisi
Güncel sosyal sorunların çözümünde sosyal politika uygulamalarından faydalanma becerisi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sosyal politikanın kavramsal çerçevesi
2. Hafta  Sosyal poltikanın bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi
3. Hafta  Sosyal politikanın kuramsal çerçevesi
4. Hafta  Sosyal politikanın özellikleri
5. Hafta  Sosyal politikanın önemi
6. Hafta  Sosyal politikanın finansmanı
7. Hafta  Sosyal politikanın araçları
8. Hafta  Sosyal politikanın araçları
9. Hafta  Sosyal politika anlayışının tarihsel gelişimi
10. Hafta  İşgücü piyasaları
11. Hafta  Türkiye işgücü piyasasının başlıca problemleri
12. Hafta  Küreselleşme sürecince sosyal politika sorunları
13. Hafta  Yoksulluk
14. Hafta  Ücret, ücret hakkı ve ücretin korunması
15. Hafta  İşsizlik, işsizlikle mücadele, istihdamın korunması ve insan onuruna yakışır iş
16. Hafta  Küreselleşme sürecinde refah devleti ile sosyal politika arasındaki ilişki
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Sosyal Politika. Anadolu Üniversitesi Yayınları. (Ed.) Oral, A. Şişman Y. (2012).
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Mevcut staj uygulaması yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
3
45
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
2
30
 Materyal tasarlama, uygulama
15
0
0
 Rapor hazırlama
15
2
30
 Sunu hazırlama
10
9
90
 Sunum
10
9
90
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
15
90
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
15
60
 Diğer
15
15
225
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
750
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
30
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X