GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SOSYAL SEÇ.DERS II (İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I)/SS425
Dersin Adı: SOSYAL SEÇ.DERS II (İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Aykut EKİYOR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/aykutekiyor
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aykutekiyor@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İşletmelerin ekonomik ve sosyal yaşam içindeki yerini tanımlamak, önemini belirtmek.
İşletmeleri girdiler, çıktılar, süreçler, çevre, sistemler ve alt sistemler boyutları ile birlikte açıklamak.
İşletmelerin çevre ile etkileşimini açıklamak, sistem, alt sistemler, açık ve kapalı sistemler kavramlarını tanımlamak.
İşletmenin temel fonksiyonları olan, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, lojistik vb. alt sistemlerini işletme üst sistemi ile tanımlamak.
Öğrencileri işletmeleri alanında kullanılan temel literatürle tanıştırmak.
İşletmeleri ekonomik yaşamın temel bileşeni ve çevresel aktörler olarak tanımlamak.
İşletmeyi ilgili tüm paydaşlar ile birlikte betimlemek.
Öğrenciyi daha sonraki dönemlerde alacağı alan derslerine (pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, lojistik, davranış bilimleri vb.) hazırlamak
Farklı işletme türlerini sınıflamak ve karşılaştırmak .
Öğrencilere işletmelerle ilgili eleştirel bakış açısı kazandırmak.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel Kavramlar: Giriş ve dersin tanıtımı.
2. Hafta  Ekonomik Yaşam Döngüsü, İşletme, bireysel yaşam ve Toplumsal yaşam ilişkisi, İşletme nedir?
3. Hafta  İşletme biliminin konusu ve diğer disiplinlerle ilişkisi.
4. Hafta  Üretim faktörleri, girişimcilik.
5. Hafta  Üretim faktörleri, girişimcilik.
6. Hafta  Bir sistem olarak işletme, Sistem ve özellikleri, akış kavramı.
7. Hafta  Bir sistem olarak işletme, Sistem ve özellikleri, akış kavramı.
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  İşletmelerin sınıflandırılması.
10. Hafta  İşletmelerin sınıflandırılması.
11. Hafta  İşletmelerin yapısı: Hukuki, ekonomik, teknik, sosyal ve beşeri yapı.
12. Hafta  İşletmelerde kuruluş çalışmaları (yer seçimi).
13. Hafta  İşletmelerde kuruluş çalışmaları (yer seçimi).
14. Hafta  İşletmelerde büyüklük konusu, KOBİ'ler.
15. Hafta  İşletmelerde büyüklük konusu, KOBİ'ler.
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Prof. Dr. M. Mithat ÜNER-Genel İşletmecilik
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X