GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ISI TRANSFERİ/MM 309 E
Dersin Adı: ISI TRANSFERİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Şenol BAŞKAYA, Prof. Dr. İlhami HORUZ, Prof. Dr. Atilla BIYIKOĞLU, Doç. Dr Oğuz TURGUT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/baskaya, websitem.gazi.edu.tr/site/ilhamihoruz, w3.gazi.edu.tr/~abiyik/, websitem.gazi.edu.tr/site/oturgut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  baskaya@gazi.edu.tr, ilhamihoruz@gazi.edu.tr, abiyik@gazi.edu.tr, oturgut@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Isı transfer mekanizmalarının ve ortamların ısıl özelliklerinin öğrenilmesi.
İletimle olan ısı transferinin temel kavramlarının öğrenilmesi ve hesaplarının yapılması
Taşınımla ısı transferi hesapları ve uygulamasının kavranması
Işınımla olan ısı transferinin temel kavramlarının öğrenilmesi ve hesaplarının yapılması
Isı transferi problemlerini analiz edebilme, çözebilme ve sonucu yorumlayabilme yeteneği kazandırılması
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  MM203E Termodinamik I
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Isı Transferine Giriş: Isı transferi mekanizmaları, ısı iletimi, ısı iletim katsayısı, taşıma ve ışıma ile ısı aktarımı, aynı anda oluşan birden fazla
2. Hafta  Isı İletimi: Genel ısı iletim denklemi, ilk şart ve sınır şartları, sürekli tek boyutlu ısı iletimi, katı içerisinde ısı üretimi, değişken ısı iletimi
3. Hafta  Sürekli Şartlarda Isı İletimi: Düzlem duvarlarda sürekli şartlarda ısı iletimi, ısıl dokunma direnci, genelleştirilmiş ısıl direnç devreleri, silindir
4. Hafta  Sürekli Şartlarda Isı İletimi: Kritik yalıtım kalınlığı, kanatlı yüzeylerden ısı aktarımı, kanat denklemi, kanat verimi, kanat etkinliği.
5. Hafta  Süreksiz Şartlarda Isı İletimi: LUmped sistem analizi, geçiş şartlarında geniş düzlem duvarlarda, uzun silindirlerde ve kürelerde ısı iletimi, yarı so
6. Hafta  Sürekli Şartlarda Isı İletiminde Sayısal Yöntemler: Geçiş şartlarında tek ve iki boyutlu ısı iletimi, sayısal hataların kontrolü.
7. Hafta  Süreksiz Şartlarda Isı İletiminde Sayısal Yöntemler: Geçiş şartlarında tek ve iki boyutlu ısı iletimi, sayısal hataların kontrolü.
8. Hafta  I. Vize
9. Hafta  Zorunlu Taşıma: Taşıma ile ısı aktarımının fiziksel mekanizması, taşımada akışın sınıflandırılması, hız sınır tabakası, ısıl sınır tabakası, Temel den
10. Hafta  Dış Zorunlu Taşıma: Dış akışta kaldırma kuvveti ve ısı transferi, düz plakalar üzerinde paralel akış, silindirler ve küreler karşısında akış, boru dem
11. Hafta  İç Zorunlu Taşıma: Ortalama hız, ortalama sıcaklık, giriş bölgesi, sabit yüzey ısı akısı ve yüzey sıcaklığı sınır şartları, borularda laminer akış, bo
12. Hafta  Doğal Taşıma: Fiziksel mekanizma, yüzeyler üzerinde doğal taşıma, kapalı ortamlarda doğal taşıma, birleşik doğal ve zorunlu taşıma.
13. Hafta  Isıl Işıma: Siyah cisim ışıması, ısşıma şiddeti, Kirchoff yasası, atmosfer ve güneş ışıması, şekil faktörü ve şekil faktörü bağıntıları.
14. Hafta  II. Vize
15. Hafta  Işıma İle Isı Aktarımı: Siyah cisimler arasıda, difüz gri yüzeyler arasında ışıma ile ısı aktarımı, ışıma kalkanı, yayıcı ve soğurucu gazlar arasında
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Y. A. Çengel, A. J. Ghajar. Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications. Mc. Graw Hill.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-yanıt, gösterme, uygulama, alıştırma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
4
60
 Haftalık uygulamalı ders saati
13
1
13
 Okuma Faaliyetleri
15
2
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
133
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X