GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İMAL USULLERİ/MM 206 E
Dersin Adı: İMAL USULLERİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Rahmi Ünal, Doç.Dr. Yusuf Usta, Yrd.Doç.Dr. Elmas Salamcı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/runal, www.websitem.gazi.edu.tr/uyusuf, www.websitem.gazi.edu.tr/esalamci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  runal@gazi.edu.tr, uyusuf@gazi.edu.tr, esalamci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Döküm tekniği hakkında bilgi edinmek.
Metal şekillendirme hakkında bilgi edinmek.
Talaşlı imalat cihazları hakkında bilgi edinmek.
Toz metalürjisi yöntemleri hakkında bilgi edinmek.
Kaynak tekniği hakkında bilgi edinmek.
Boyut ölçme teknikleri hakkında bilgi edinmek. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüzyüze eğitim şeklinde verilmektedir. En az 3 kez laboratuvar uygulaması yaptırılmaktadır.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yoktur.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -----
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dökümcülük: Kum döküm, pres döküm, hassas döküm, savurma döküm
2. Hafta  Dökümcülük: Kum döküm, pres döküm, hassas döküm, savurma döküm
3. Hafta  Dökümcülük: Kum döküm, pres döküm, hassas döküm, savurma döküm
4. Hafta  Kaynak yöntemleri: Sınıflandırma, ark kaynağı, direnç kaynağı, oksi-asetilen kaynağı, diğer yaynak metotları.
5. Hafta  Kaynak yöntemleri: Sınıflandırma, ark kaynağı, direnç kaynağı, oksi-asetilen kaynağı, diğer yaynak metotları. 1. arasınav
6. Hafta  Metallerin sıcal ve soğuk şekillendirmesi: heddeleme, dövme, ekstrüzyon, tel çekme, diğer plastik deformasyon yöntemleri.
7. Hafta  Presle levha şekillendirme: Delme/boşaltma, derin çekme
8. Hafta  Toz metallürjisi: Toz üretimi, sıkıştırma, sinterleme, uygulama alanları, 2. arasınav
9. Hafta  Talaşlı imalat: Teori, kesici talımlar, talaş oluşumu, kesme sıvıları, işlenebilirlik, takım ömrü
10. Hafta  Talaşlı imalat: Teori, kesici talımlar, talaş oluşumu, kesme sıvıları, işlenebilirlik, takım ömrü
11. Hafta  Talaşlı imalat operasyonları ve tezgahları: Tornalama, frezeleme, delme, taşlama
12. Hafta  Talaşlı imalat operasyonları ve tezgahları: Tornalama, frezeleme, delme, taşlama
13. Hafta  Talaşlı imalat operasyonları ve tezgahları: Tornalama, frezeleme, delme, taşlama
14. Hafta  Metroloji: Terminoloji, temel lineer ölçme
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) P. F. Ostwald and J. Munoz, Manufacturing Processes and Systems (9th Edition), John Wiley and Sons Ltd., 1997, New York, ISBN: 0-471-04741-4 (Old edition of the book: B. H. Amstead, P. H. Ostwald and M. L. Begeman, Manufacturing Processes, (8th Edition), John Wiley and Sons Ltd., 1987, ISBN:0-471-85403-4). 2) E. P. Degarmo, J.T. Black and R. A. Kohser, ‘Materials and Processes in Manufacturing’, Prentice Hall Int., New Jersey, 1997, ISBN: 0-13-261371-9 3) M. P. Groover, ‘Fundamentals of Modern Manufacturing’, Prentice Hall Int., New Jersey, 1996, ISBN: 0-13-312182-8.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, quizler, gösterme, uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yoktur
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
10
2
20
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
10
1
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
130
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X