GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİNAMİK/MM202
Dersin Adı: DİNAMİK
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Mehmet Arif Adlı, Prof.Dr.Mahmut ÖZBAY, Doç.Dr.Ezgi GÜNAY, Yrd.Doç.Dr.Selim TÜRKBAŞ,Öğr.Gör.Dr.Tunç APATAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/arif.adli,http://websitem.gazi.edu.tr/site/ozbaym,websitem.gazi.edu.tr/site/egunay,websitem.gazi.edu.tr/site/turkbas,websitem.gazi.edu.tr/site/tapatay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  arif.adli@gazi.edu.tr,ozbaym@gazi.edu.tr, turkbas@gazi.edu.tr, egunay@gazi.edu.tr, tapatay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Partikül ve katı cismin hareketinin kinematik analizlerinin mühendislik problemlerine uygulanabilme yeteneğinin kazanılması.
Hareket denkleminin partikül ve katı cisim problemlerine uygulayabilme yeteneğinin kazandırılması.
Mühendislikte partikül ve katı cisim problemleri için iş-enerji prensiplerinin uygulanabilme yeteneğinin kazandırılması.
Mühendislikte partikül ve katı cisim problemleri için impuls-momentum prensiplerinin uygulanabilme yeteneğinin kazandırılması.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Fiz103 Fizik 1
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Parçacığın kinematiği(Doğrusal hareket, Eğrisel hareket, İki parçacığın bağlı hareketinin analizi)
2. Hafta  Parçacığın kinematiği(Doğrusal hareket, Eğrisel hareket, İki parçacığın bağlı hareketinin analizi)
3. Hafta  Parçacığın Kinetiği:Kuvvet ve ivme (Newton hareket kanunları,Parçacıklar sisteminin hareket denklemleri, merkezi kuvvet hareketi)
4. Hafta  Parçacığın Kinetiği:Kuvvet ve ivme (Newton hareket kanunları,Parçacıklar sisteminin hareket denklemleri, merkezi kuvvet hareketi)
5. Hafta  Parçacığın Kinetiği: İş ve Enerji (Bir kuvvetin işi, iş ve enerji prensibi,Enerjinin Korunumu)
6. Hafta  Parçacığın Kinetiği: İtme ve Momentum (lineer itme ve momentum prensibi, lineer momentumun korunumu)
7. Hafta  1.vize
8. Hafta  Parçacığın Kinetiği: İtme ve Momentum (Çarpışma, Açısal Momentum)
9. Hafta  Katı Cismin Düzlemsel Kinematiği:Katı cismin hareketi:Öteleme, dönme
10. Hafta  Katı Cismin Düzlemsel Kinematiği:Bağıl hareket analizi:Hız,ivme, Göreli Hareket Analizi
11. Hafta  Katı Cismin Düzlemsel Kinetiği:Kuvvet ve İvme(Hareket Denklemleri:Öteleme,Sabit bir eksen etrafında dönme,genel düzlemsel hareket denklemleri)
12. Hafta  2.Vize
13. Hafta  Katı Cismin Düzlemsel Kinetiği:Kuvvet ve İvme(Hareket Denklemleri:Öteleme,Sabit bir eksen etrafında dönme,genel düzlemsel hareket denklemleri)
14. Hafta  Katı Cismin Düzlemsel Kinetiği:Kuvvet ve İvme(Hareket Denklemleri:Öteleme,Sabit bir eksen etrafında dönme,genel düzlemsel hareket denklemleri)
15. Hafta  Katı Cismin Düzlemsel Kinetiği:İş ve Enerji(Kinetik Enerji,Bir Kuvvetin İşi,Kuvvet Çiftinin İşi,İş Enerji Prensibi,Enerjinin Korunumu)
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Engineering Mechanics:Dynamics, R.C.Hibbeler, Pearson, Prentice Hall Engineering Mechanics:Dynamics, J.L.Meriam&L.E.Kraige,John Wiley
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
6
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
2
8
 Okuma Faaliyetleri
6
2
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
2
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
5
1
5
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X